Per Formo – Metamorfoser

Figur, malerier

Utstillingspeiode: 29.06. – 24.07.2001

Per Formos maleri er preget av kombinasjonen av geometrisk struktur og strenge formale begrensninger og et intenst, dynamisk og flertydig visuelt uttrykk. Bildene både feirer og problematiserer selve synsakten. Hensikten er bl.a. å gjøre tilskueren oppmerksom på det sensasjonelle i selve det synlige/det å se, og å bevisstgjøre øyet om det arbeid det utfører for å etablere og ordne den visuelle verden.

Per Formo viser på denne utstillingen 2 serier med malerier som begge er variasjoner over geometriske strukturer. I serien “Metamorfose” er utgangspunktet en struktur av rektangler og kvadrater med diagonaler. Dette grunnmønsteret er det eneste formmaterialet som brukes i alle maleriene i serien. Hvert maleri har sin egen karakter, bildene er til dels svært ulike, men alle består av samme materiale. Alle bildene i serien ‘Figur’ er utledet av en enkel geometrisk flatefigur på et rutenett. Hvert bilde er en ‘forklaring’ av de geometriske forholdene/mulighetene i denne figuren, forklaringsmetoden er ulik fra bilde til bilde.

Begge seriene har vært under arbeid i flere år (4 – 6 år) men utførelsen av bildene på utstillingen har skjedd i løpet av de siste ett og et halvt år.

Per Formo er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og har siden 1988 deltatt på utstillinger i bl.a. Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Tønsberg, Helsinki og Reykjavik. Han er representert bl.a. i Museet for samtidskunst, Trondheim Kunstmuseum, Nord-Trøndelag Fylkesgalleri og Trondheim kommunes kunstsamling.  Han bor og arbeider i Trondheim.

På åpningen vil det bli musikkinnslag ved `Akustisk Trio’ som består av Daniel Buner Formo (piano), Rolf Martin Snustad (saksofon) og Arngrim Fagerhaug (bass).