Leiken Vik – I dreamed I Was Flying

Malerier, utstillingsperiode 28.10. – 25.11.2001


I dag 04.09.2001 ble jeg ferdig med ett bilde. Noen ganger sitter de så langt inne, eller er så vanskelige å fange. Andre ganger er det som om rekkefølgen av avgjørelser er riktige fra begynnelse til slutt (egentlig veldig sjelden når jeg tenker meg om). Noen ganger vet jeg umiddelbart når et bilde er ferdig. I et stup vet du utfallet av stupet i samme øyeblikk føttene ikke har noe festepunkt. Det er vanskelig å redde et stup som kommer feil ut, sånn kan det også være med bilder. Noen bilder kan ikke reddes, hva enn en prøver så blir de bare verre… Andre igjen ødelegges i en utålmodig iver etter å se bildet ferdig. Den samme utålmodighet og iver kan i neste øyeblikk være den egenskapen som tøyer grensene i det neste arbeidet. I min arbeidsmetode veksler jeg mellom realismen og det figurforlatte. I arbeid med installasjoner er materialene bl.a. med på å konkretisere ideen, støtte opp, være en kontrast. Krysningspunktet mellom realisme og illusjon er rommet jeg arbeider i som billedkunstner, og maleriet er for meg det medium som er nærmest illusjonen. Maleriet er også et definert medium, som gjør at jeg slipper å argumentere for mediet, men kan hengi meg til det hav av utfordringer som ligger i det å arbeide med farger på flater. Bildet skal se selvfølgelig ut, uten å bli maniert. Spor av snubling, famling og tvil, kan sees i billedflaten som en kan se spor av levd liv i et menneskeansikt. At maleriet så til de grader er et salgsobjekt, sniker seg av og til inn i bevisstheten når en holder på å jobbe. For å bevare troen på at en arbeider med åndsverk, må tanker som har med økonomiske problemstillinger/ spekulasjoner å gjøre, fortrenges i selve arbeidsprosessen. Noen ganger virker det som sløsing med tid og penger når en vandrer rundt på atelieret og ser på arbeidene sine. Henter fram et bilde, ser, setter det tilbake, fram igjen, sitte og se. Se om bildet siger inn, og sender de nødvendige signalene som gjør at en kan komme videre. Dette har ikke noe med romantisering av fattige kunstnere å gjøre, men det er viktig for meg, slik at forholdene blir optimale for at maleriene skal ha mulighet til å bli sine egene bilder. Det er også med på å styrke min tro på at det jeg driver med handler om ånd, i en tid hvor alt annet regnes i kroner og øre. I arbeidet med installasjoner slipper jeg å bli angrepet av slike ideer. Arbeidsformen er ulønnsom av natur, så tanker om et potensielt marked virker ikke forstyrrende på samme måte som det kan gjøre i arbeidet med maleri.

Jeg er av den oppfatning at det er altfor mye snakk om penger og for lite diskusjon om livet, kunsten og havet!

Utstillingen viser et 20 talls malerier.
Bildene er kvadratiske i str. 80 x 801110 x 1101130 x 1301165 x 165cm
priser fra 8.000,- til 40.000,-

Fra forord katalog

Leiken Vik – utdrag fra CV:
Født 1961, 1985­89 Kunstakademiet i Trondheim Separatutstillinger i Trondhjems Kunstforening, Porsgrunn Kunstforening, Trøndelag Kunstnersenter. Deltatt på flere kollektivutstillinger, års­ og landsdelsutstillinger, i tillegg til flere stipend, studieopphold, innkjøp, utsmykninger og andre oppdrag.