Kari Elise Mobeck – Et øyeblikk (tegninger)

GALLERI 2. ETAGE

13.10 – 13.11.2011

Høstens utstiller i 2.etg er Kari Elise Mobeck fra Trondheim. Kari Elise har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim (1981-85) og sitt atelier ved Lademoen kunstnerverksted. Hun har i mange år arbeidet parallelt med kunst og undervisning i kulturskolen. Det er første gang Trondhjems Kunstforening kan fylle en hel etasje med hennes arbeider, og vi er svært stolt av å invitere til en flott utstilling.

Motivene hennes tar oss med til den andre siden av jordkloden og gir et lite innblikk i en kultur som er til dels ukjent for mange av oss. Kari Elise Mobeck har gjennom sitt «artist in residence»-opphold på New Zealand ervervet kunnskap om maorikulturen, en kultur som har visse likheter med vår, samtidig som den skiller seg fra den. Været, årstidene og naturen, og hvordan vi forholder oss til det våre to kulturer har vi til felles, er temaer som hun arbeider ut fra. Hun har også latt seg inspirere av sagn og myter i den maoriske kulturen. Mobeck er fengslet av øyeblikket før en handling tar til, mens alt fremdeles er rolig og stabilt. Hva skjer rett før det skjer? Her er det ingen dramatikk, men derimot en
stillhet og en varhet som kommer til uttrykk gjennom den nøkterne behandlingen av flaten.

Selv om Kari Elise behandler øyeblikk og kulturelle historier i sine bilder, blir ikke den umiddelbare opplevelsen av hennes verker, dominert av dette. Bildene fremstår først og fremst som solide, estetiske uttrykk. Alle verkene formidler en klar kunnskap om faget, og det er inspirerende å nærme seg dem for å iaktta arbeidet som er lagt ned i hvert enkelt av dem. Også i serien hvor hun har tatt for seg den New Zealandske keten, en myteomspunnet, flettet kurv med lange tradisjoner, ser vi Mobecks blikk for faget. Med blandede teknikker, som tusj og sølvstift repeterer og abstraherer hun formen, slik at den nærmest opphører som objekt. Vi ser ikke lenger innholdet, det er formen og flaten som trer frem.