Anne Kristin Myrseth – The Space Between Me and You

Caféen, 1. etg, 05.07 – 05.08.2012

Trondhjemskunstneren Anne Kristin Myrseth er utdannet ved Kunstakademiet
i Trondheim, hvor hun først begynte som grafiker, og senere gikk over til maleri. I dag beveger hun seg fritt mellom disse teknikkene, og flere. Utstillingen, som i juli vises
i Trondhjems Kunstforenings første etasje, består av collager med utgangspunkt i grafikk, som videre er bearbeidet gjennom blandet teknikk. Hun har i hovedsak jobbet med bilder, men også installasjon. Myrseth er tro mot sitt uttrykk, men viser denne gang en ny side ved sitt kunstnerskap ved å inkludere kraftige farger i mye større grad enn tidligere.

Anne Kristin Myrseth er tydelig inspirert av naturen, men også av gamle skriftspråk.
I arbeidene kan det spores referanser til formspråk som er vanlig hos urbefolkninger, eksempelvis hos samene. Hun har også benyttet fragmenter fra asiatisk formspråk for
å skape rom i bildene, særlig kinesiske bilders bruk av linjer som virkemiddel.
Hun har arbeidet med mellommenneskelige problemstillinger, ved å ta i bruk sanser og estetisk språk for å kunne diskutere myter, drømmer og religiøsitet. Hun har latt seg inspirere av spørsmål om hva som gjør oss til mennesker, og hvordan drømmer kan være kilde til inspirasjon.