Årsmøte 2018

Event: Årsmøte
Dato:
18.04.2018 kl. 19.00

Årsmøtet finner sted onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00, Bispegata 9 A.

Merk at medlemskontingent for 2018 må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet.

I henhold til vedtektene er frist for innmelding av saker til årsmøtet satt til 3. april. Saksliste og alle sakspapirer er tilgjengelig for medlemmene herunder. Vi har også sendt ut disse på e-post og publisert dem på Facebook.

Velkommen!

Styret i Trondhjems Kunstforening


ÅRMØTET 2018

Årsmøtet finner sted onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00, Bispegata 9 A.

Merk at medlemskontingent for 2018 må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet. I henhold til vedtektene er frist for innmelding av saker til årsmøtet satt til 3. april. Saksliste og alle sakspapirer er tilgjengelige for medlemmene her.

Velkommen!

Saksliste
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og eventuelle observatører
3. Godkjenning av fullmakter
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
5. Styrets årsberetning
6. Årsregnskap
7. Styrets forslag til budsjett og kontingent
8. Godkjenning av opptak av lån
9. Endring av vedtekter
10. Innkomne saker
11. Valg av
Styreleder
Styremedlemmer og varamedlemmer
Medlemmer til kunstnerisk råd
Legatstyre
Valgkomité
12. Valg av Revisor

Sakspapirer
Sakliste aarsmoete 18april2018
Sak 5 Styrets aarsberetning 2017
Sak 6 Aarsregnskap offentlig2017
Sak 7: Budsjett
Sak 9 Endring av vedtekter