Anne Helga Henning – Kan dette være en dør?

Kunstner: Anne Helga Henning
Titel: Kan dette være en dør?
Dato: 24.08. – 26.11.2017
Medium: Tegning

Anne Helga Henning hadde i tidsperioden 28.08 – 26.11 utstilling i begge etasjer, hvor på Café Ni Muser viste hun egne tegninger, utført mellom 2016 og 2017. Disse dreier seg tematisk om vår påvirkning på naturen og naturens påvirkning på oss. Tegningene er laget i en periode hvor flere av Hennings prosjekter innenfor læringsinstitusjonene tok utgangspunkt i natur/spesifikke steder/materialer hentet fra naturen. Utstillingens tittel, Kan dette være en dør?, viser til muligheten for å gå inn i noe annet og kanskje ukjent, og til nysgjerrigheten som kan oppstå ved eget initiativ eller som følge av en invitasjon fra andre.