Jødisk Kulturfestival 2016 – Job – en alminnelig mann

Tittel: Jødisk Kulturfestival 2016: Job – en alminnelig mann
Medium: foto
Dato: 03.09. – 02.10 2016

Utstillingen var vårt innslag på Jødisk Kulturfestival 2016, og tar utgangspunkt i romanen Job av Joseph Roth fra 1933. I romanen bruker Roth tema fra Jobs Bok i Det Gamle Testamente som bakteppe, som tar for seg Guds rettferdighet i lys av menneskets lidelse. Romanen beskriver situasjonen for jødene i Øst-Europa omkring 1880 – en periode hvor de russiske pogromer foregikk. På grunn av de store vanskeligheter den jødiske befolkning hadde der, emigrerte et stort antall til Amerika.

Utstillingen under Jødisk Kulturfestival 2016 hadde nettopp dette som tema: Østeuropeisk jødisk innvandring til Amerika – og dets innflytelse på kulturlivet der. Jødisk kulturfestival 2016 har latt oss inspirere av Joseph Roths Bok og sitater fra denne forekommer enkelte steder i utstillingen. At det finnes en sterk jødisk påvirkning i amerikansk kulturliv kan gjenkjennes på mange områder, blant annet innen musikk, film og ikke minst blant amerikanske komikere.