Til verks!

Titel: Til verks
Dato: 18.06. – 29.08.2015
Kunstnere: Ingunn Ystad, Susanne Skeide, Cathrine Ruud, Katarina Martine Marthinsen

I sommer viser Kunstforeningen en utstilling med unge Trondheimsbaserte kunstnere i de flotte nyoppussede lokalene til Café Ni Muser.

Utstillingen byr på et bredt spekter av teknikker og materialer.
Nettopp materialiteten i verkene og verkenes evne til å kommunisere, er noe av det kunstnerne ønsker å sette fokus på med utstillingens tittel. Til Verks! er tenkt som en positiv, handlingsrettet tittel som blant annet omhandler deres felles utgangspunkt i materialet som kunstnerisk inspirasjon.

Kunstnerne representerer, hver for seg, de fire siste uteksaminerte kullene ved Kunstakademiet i Trondheim. Både på akademiet og i større internasjonale utstillinger har fokuset på kuratorens tekst om verket ofte gitt større fokus enn verket i seg selv.
De utstillende kunstnerne i Til verks! ønsker å skape en større balanse mellom teori og verk, og gi verket muligheten til å tolkes fritt.

“Vi har blitt utdannet i en tradisjon som har vært svært opptatt av det teoretiserte verket. Det vi ønsker er at kunsten som eget språk skal få rom til å kommunisere uten krav om teoretiske forkunnskaper hos betrakter.”
Til Verks!
er en utstilling hvor det fysiske verket selv er utgangspunktet for tolkning. Og samtidig ønsker vi å sette fokus på den produktive kunstneren og viktigheten av det fysiske verket i våre kunstnerskap.

Ida Grøttum
kunsthistoriker/kurator

foto: Cathrine Ruud