Egil Bauck-Larssen – Hele verden min salat

Kunstner: Egil Bauck-Larssen
Titel:
Hele verden min salat
Dato:
23.05. – 23.06.2013

Humor som inngang til dybde og alvor

Med blant annet 450 hengende rumper, gullbelagte menneskeknokler og
Erna Solberg portrettert som «Pussy Riots» viser trondheimskunstneren Egil Bauck-
Larssen nok en gang sin originalitet på banebrytende måter, som nettopp var noe av
grunnen til hans gjennombrudd i USA i 1997.

I Egil Bauck-Larssens nye utstilling i Trondhjems Kunstforening, lekes det med symbolikk
og tematikk som balanserer på grensen mellom det humoristiske, og det alvorlige.
Bauck-Larssen bruker humor for å ufarliggjøre kunsten, og gjøre den mer tilgjengelig.
Humor gir innpass til vanskelige tema, og bidrar samtidig til å tydeliggjøre dybde, alvor
og sårhet. Allerede i tittelen har utstillingen fått et humoristisk anslag. Samtidig utfordrer
den til tanker rundt religøs, politisk og samfunnsmessig kulturarv. Kunstneren bruker
materialer fra gullbelagte menneskeknokler til sandstøpt metall og harpiks.

Et helt rom er viet rumpen, en tabubelagt og stereotypifisert kroppsdel. I taket henger
blant annet en installasjon bestående av 450 rumper. Rumpen er internasjonal, men den
er ulik for alle. I andre rom finner man verk hvor kunstneren bruker både 127 offentlige
personer og private bekjentskaper som modeller, alle personer som har en betydning
i kunstnerens liv. I skulpturen «Pussy Riots» har de russiske ikonene byttet ansikt med
blant andre Helga Byfuglien og Erna Solberg.

I visse verk beveger Egil Bauck-Larssen seg også over i mer personlige og nære tema,
som forholdet mellom foreldre og barn – et forhold som kan få ny betydning i voksen
alder.