Karin Aurora Lindell – En symaskinopera

Kunstner: Karin Aurora Lindell
Titel: En symaskinopera

Dato: 07.04. – 12.05.2013

Hvor mye er et menneskeliv verdt? Og hvor går grensene for et verdig liv?
Spørsmålene reises av Karin Aurora Lindell i den audiovisuelle installasjonen
«En symaskinopera». Ni symaskiner er intervallstyrt til å på egen hånd «synge»
hver sin stemme i et kor på stativer. Et opptak av lyden fra ni langt eldre symaskiner
med klagende, strevende nåler blander seg inn. Operaens «sceneteppe» er et lånt fotografi som viser tekstilarbeidere i demonstrasjonstog i byen Dhaka i Bangladesh
i 2010. De krever en lønn de kan leve av og mer humanitære arbeidsforhold.

«Det viser til storslått dramatikk, følelser og pasjoner, men ordet opera betyr også ganske
enkelt arbeid eller verk. Tittelen på Karin Aurora Lindells installasjon dekker dermed dens
dobbelhet. På den ene siden er «En symaskinopera» sanselig enkel, og kan betraktes
som minimalistisk skulptur lydsatt av støymusikk – på den andre siden tematiseres
global tekstilindustri, der arbeidsvilkår og menneskeverd er kritiske ledemotiver.»
Utdrag fra tekst av kunsthistoriker Solveig Lønmo

Karin Aurora Lindell (f. 1955) er billedkunstner med tekstil som hovedmedium.
Hun har de senere år jobbet perfomativt, og er ofte selv en del av sine installasjoner. Tildelt Statens kunstnerlønn siden 2007. Har deltatt i en rekke utstillinger i inn- og utland.

«En symaskinopera» er støttet av Norsk Kulturråd og Trondheim kommune.
Lyd og teknikk av Knut Olai Mjøs Helle, student v/Musikkteknologi NTNU.

Lindell.En_symaskinopera12_web