Alex Booker – Trondheim Dérive, City Sky and other new works

Kunstner: Alex Booker
Titel:
Trondheim Dérive, City Sky and other new works
Dato: 
15.04. – 20.05.2012

Alex Booker viser i utstillingen Trondheim Dérive bilder som er et resultat av en utforskning av Trondheims urbane topografi. Likevel er bildene ikke stedsspesifikke. Serien gir et alternativt portrett av byen og nærliggende områder. Uttrykket «dérive» står for drift og ble brukt av situasjonistiske teoretikere som Guy Debord for det å la seg drive gjennom et landskap, gjerne gjennom å gå, på en måte helt frakoplet rutiner
og vaner.

Booker har jobbet med dette prosjektet i to års tid, og regner med hele serien på
400 bilder vil stå ferdig om tre til fire år. Bildene er, enkelt forklart, svart-hvitt fotografier plassert mellom monokrome fargefelt i ulike størrelser. Selv om fotografiene er tatt
i og rundt Trondheim, så er de ikke stedsspesifikke. De kunne ha vært tatt på andre
steder med tilsvarende landskap og bebyggelse.

Interaksjonen mellom disse to elementene, fotografi og farge, fører ofte til slående vakre, nærmest skinnende bilder. Bildene lar oss se den illuminasjonen som kan skje, selv ute
i de aller mest grå urbane omgivelsene våre, om vi bare tar oss tid til å drive rundt og se.

Booker er særlig opptatt av mellomrommene i sin kunst. Det vil si rommene vi beveger
oss gjennom for å komme oss fra sted til sted, for eksempel skogstier, veier og jernbanelinjer. Han er også opptatt av stedene i randsonene av byen der kulturlandskap
og urbane landskap blir sammenfiltret, og postindustrielle landskap preget av forfalne
bygninger og skadet infrastruktur.