Andreas Fortes – Pillars

Kunstner: Andreas Fortes
Titel:
Pillars
Dato:
23.02. – 04.04.2012

Andreas Fortes er født i Trondheim i 1984. Utdannet med Honours Degree fra City
& Guilds of London Art School i 2008. Han arbeider nå i sitt atelier i Trondheim.

Andreas Fortes tar i sine bilder utgangspunkt i rom og landskap som oppleves gjennom
abstrakt maleri. Han er opptatt av assosiasjoner som knytter kosmiske fenomener sammen,
på tvers av størrelser og avstand. Gjennom maleriet utforsker han hvordan form og farge
oppstår og forvandles når han lar seg rive med av forestillingsevnen.

Heller enn å illustrere sine idéer; forsøker han å tøye grensene for hvordan bilder kan
være både det éne og det andre – både overflatene til materielle ting, illusjoner av
rom og objekter – samtidig. Disse prinsippene gir opphav til metodene Fortes jobber
med, når han eksperimenterer med nye kombinasjoner, tilføyer, fremhever, kamuflerer,
avslører og bryter opp.

Fortes er inspirert av idéen om at alt i universet eksisterer i en tilstand mellom økende
nyskapning og uorden. Det er med tanke på dette, kunstneren tillater seg å ødelegge
og la uhell skje der uttrykket møysommelig har blitt bygget opp. Han regner seg først
og fremst som en figurativ maler, men tvinger aldri maleriet til å være noe som ikke er
nødvendig. Bilder som ofte har samme utgangspunkt, blir forskjellige – noen enkle og
selvfølgelige, andre mer kompliserte og uforutsigbare. Prosessen blir derfor som et livsløp,
maleriene som et utvalg organismer, der enkelte har kommet lengre i sin evolusjon.

Kunstnerens hjemmeside: www.andreasfortes.com

fortes - dividing in the yellow woods_webfortes - chrysalis b_web