Anne Breivik – 2011

Kunstner: Anne Breivik
Medium:
maleri
Dato: 23.06 – 24.07.2011

Utstillingen åpner torsdag 23.06. kl 17. (merk tidspunkt!)
Åpningen foretas av Håkon Bleken.

Deler av denne utstillingen er en gave fra kunstneren til Trondheim Kunstmuseum,
valgt ut av museets innkjøpskomité like før ustillingen åpner. Malerigaven er utstillingens foranledning. Det som museet ikke overtar, er til salgs. Gaven føyer seg til den enda mer omfattende gave kunstneren ga museet i 2010: nesten hele hennes store og internasjonalt høyt anerkjente grafikkproduksjon er nå i Trondheim kunstmuseums eie.

Dermed er Anne Breivik som kunstner kommet ”hjem”. Hun er født i 1932, oppvokst på gården Sakshaug Nordre på Inderøy i Nord-Trøndelag, og fikk sin første skolering som kunstner i Trondheim,bare 16 år gammel.

Da hun etter flere år i Paris kom tilbake til Norge i 1962, begynte en enestående karriere. Hun ble en internasjonalt anerkjent grafiker, med deltakelse på kjente utstillinger i flere verdensdeler. Hun grunnla grafikkverkstedet Atelier Nord i 1965, som ble søkt av kunstnere fra hele verden, og som hun drev frem til 1995. Og hun ble en fremstående kunstpolitiker – betegnet som en av de få nasjonale kunstpolitiske strateger i norsk kunstpolitikks historie. I åtte år satt hun som nestleder i Norsk kulturråd. Hun er en av de meget få norske kunstnere i sin generasjon som fikk et internasjonalt navn.

Trondheim kunstmuseum vil etter planen holde en retrospektiv utstilling med Anne Breivik i 2013, med arbeider fra museets egen samling. Da skal det også utgis en bok om henne. Manuset til boken er allerede delvis ferdig.

Det er en av de aller største trønderkunstnere gjennom tidene som nå viser frem en litt mindre kjent side av sin kunst. De fleste vil se sammenhengen mellom maleriene og grafikken. I katalogen til utstillingen forteller hun selv om dette.

Motivmessig representerer hun i sin generasjon noe ganske unikt i norsk kunsthistorie.
Det er ikke abstraherte norske landskap eller politisk agitasjon som dominerer. Dels
skuer hun den første tiden ut i verdensrommet, men gradvis blir hun mer opptatt av
det organiske i naturens vekster. I mange bilder ligger det et nesten skjult politisk engasjement, blant annet på området miljøvern. I det vakre motiv kan det ligge
en nesten umerkelig politisk protest. Som kunstner representerer hun også respekten
for det gode og høyt oppdrevne håndverk.

0001_Bakom_berget_det_blaa_web

Breivik_katalog_2011_web