SAMTALE OM REINDRIFT I DAG

I anledning jubileet Trċante 2017 inviterer Trondhjems Kunstforening til samtale om reindriften i dag: Hva er utfordringene og hva er gledene ved samisk reindrift? Og hvordan ser fremtiden ut for dette unike yrket og livsform?

Samtalen tar utganspunktet utstillingen Bċatsoe - Sĝrsamisk reindrift i Midt-Norge som henger ved 1.etg Trondhjems Kunstforening (Café Ni Muser), hvor dokumentarfotograf og journalist Bente Haarstad viser bilder av høydepunkter i den sørsamiske hverdagen som for eksempel kalvemerking, forflytning av reinflokkene og reinslakting.

Med utgangspunkt i bildene samtaler Ellinor Marita Jåma (leder av Norsk Reinsdriftsamers Landsforbund), Unni Fjellheim (leder for Gåebrien Sijte og gründer av bedriften Fjellvilt), og Bente Haarstad om gleder og utfordringer med den sørsamiske livsformen.

Arrangementet vil finne sted 9.februar kl 17 i galleriet i 1.etasje, Cafe Ni Muser. Velkommen!

VÅRENS UTSTILLINGSPROGRAM

Vi har mye å se frem til våren 2017!

program

 

MARI MEEN HALSØY: WOUNDS // BILLEDVEV // 14.01. - 19.02.

Trondhjems Kunstforening har den glede å presentere WOUNDS, en utstilling hvor Mari Meen Halsøy reparerer krigens sår i Beiruts bybilde ved bruk av billedvev. WOUNDS er et stedsspesifikt og relasjonelt prosjekt i kontinuerlig utvikling, og har pågått siden 2010. Libanons hovedstad Beirut er sterkt preget av langvarig krig og politiske uroligheter. Bombede bygninger med utallige kulehull har i tiår stått som monumenter over krigens herjinger. Den libanesiske borgerkrigen utstspilte seg med varierende intensitet i perioden 1975-1990. Den 15 år lange borgerkrigen tok slutt i 1990, men urolighetene har likevel vedvart og tilført byen nye sår.

WOUNDS setter fokus på de langvarige og negative konsekvensene av konflikter som fører til krigshandlinger. Samtidig uttrykker vevnadene menneskers utholdenhet og vilje til å gå videre, maktesløsheten avløses av møysommelig gjenoppbygging.

BENTE HAARSTAD: BÅATSOE - SØRSAMISK REINDRIFT I MIDT-NORGE // FOTOGRAFI // 14.01-26.03

Utstillingen viser dokumentarfoto fra noen av de mange ulike reindriftsområdene i Midt-Norge. Bente Haarstad har fulgt den sørsamiske reindriften som fotograf i over 15 år. Til tross for at samene er Europas eneste minoritet med urfolkstatus, får de lite oppmerksomhet i storsamfunnet. Den sørsamiske reindriften holder stort sett til i fjellområdene; beiteområdene strekker seg fra Elgå i Hedmark i sør, og nordover til Saltfjellet i Nordland og tilsvarende område på svensk side av riksgrensen. Hovedtyngden av bildene i denne utstillingen er fra reindrift i Trøndelag.

Reindriften er en arealkrevende, naturbasert næring og ressursgrunnlaget blir stadig mindre. Noen av de største utfordringene reindriften står overfor er derfor knyttet til tap av beiteareael og flyttleder; på grunn av utbygging av hytter og veger, vindkraftindustri og gruver. Til tross for mange trusler og at reindrift er hardt arbeid, så er det også store gleder i yrket, som er mer et levevis enn en jobb. Dette er noe av det utstillingen tar opp og formidler.Siden ble sist oppdatert 17.02.17