Lona Hansen // COLLAGE OG INSTALLASJON // 16.11 - 10.12 // 2.ETG

Trondhjems Kunstforening har gleden av å presentere utstillingen Untitled Incisions av billedkunstner Lona Hansen.
Hansen arbeider med installasjoner, skulpturer og collager der bevissthet og fysisk erfaring i relasjon til materialet og rommet er overordnet tematikk. Arbeidene lages ofte med utgangspunkt i stedet de skal vises og med subtile materialer som gir seg til kjenne ved bruk av rommets egenskaper, lys og betrakterens bevegelser i rommet. Ved hjelp av et redusert formspråk skapes temporære rom, både materielt og mentalt.
I utstillingen på Trondhjem kunstforening viser Hansen en stedssensitiv midlertidig installasjon og collage. Arbeidene er en undersøkelse av møtepunktet mellom immateriell og konkret form, fravær og tilstedeværelse, det subtile og monumentale. Tittelen referer til kunstnerens subtile inngrep, både i billedflaten og i rommet, og hvordan disse motsetningene skaper forstyrrelser og dermed også oppdagelser
Lona Hansen (f. 1988 i Oslo) bor og arbeider i Oslo. Hun har bachelor i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim (2012) og mastergrad i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2014). Hun har tidligere deltatt i utstillinger ved bl.a. Gråmølna/ Trondheim Kunstmuseum, Hordaland kunstsenter, One Night Only / UKS og Stiftelsen 3,14. Hansen har mottatt en rekke stipend og hennes arbeid har blitt innkjøpt av NTNU.

Om videoverket i resepsjonen:

I videoverket Stardust ser man et såkalt tåkekammer med alkohol i et tørris-bad. Hvis man følger nøye med dukker små utbrudd opp som glødende linjer i tåkekammeret. Det er energi fra fremmede galakser som oppstår som materie og like plutselig forsvinner fra eksistensen. Stjernestøvet er elementærpartikler, elektroner og myoner, med høy energi som kommer fra eksploderende stjerner i universet. Stjernestøvet omgir oss hele tiden.
Videoen er laget i samarbeid med Daniel Slåttnes og Sara Rönnbäck i anledning utstillingen «Spirituell tid og rom» på Visningsrommet USF i Bergen, våren 2016. I utstillingen forsøkte kunstnerne å finne fram til muligheter for å materialisere sider ved virkeligheten som ellers kjennes uhåndgripelige og å dvele ved universets mentale og fysiske størrelser- fravær, tilstedeværelse, tomhet og øyeblikket der noe går fra en tilstand til en annen. Det er akkurat i det å materialisere øyeblikket at den subjektive virkelighetsopplevelsen trer fram. I stunden deretter begynner logikken å lete etter svar, et øyeblikk skjønner kroppen noe din bevissthet ikke forstår.


Poster_Lona_Hansen_2017

 

 

 

ANNE HELGA HENNING: KAN DETTE VÆRE EN DØR? // TEGNING // 24.08 - 26.11 // 1.ETG

På Café Ni Muser viser hun egne tegninger, utført i 2016 og 2017 som tematisk dreier seg om vår påvirkning på naturen og naturens påvirkning på oss. Tegningene er laget i en periode hvor flere av Hennings prosjekter innenfor læringsinstitusjonene tok utgangspunkt i natur / spesifikke steder / materialer hentet fra naturen. Utstillingens tittel, Kan dette være en dør?, viser til muligheten for å gå inn i noe annet og kanskje ukjent, og til nysgjerrigheten som kan oppstå på eget initiativ eller som følge av en invitasjon fra andre.


(Foto: Anne Helga Henning)

 

DESEMBERUTSTILLING 2017

Tema for Desemberutstilling 2017 er:

Den antroposene byen

Trondheim er i vekst. Nye områder som Brattøra, Ranheim og Lilleby er under utvikling og universitetscampus skal flyttes. Denne ekspansjonen skaper debatt og flere grupper har engasjert seg i spørsmål om parker som Nidarø og Høgskoleparken, samt for å gjøre tungt trafikkerte områder som Innherredsveien ”grønne”. På et nivå handler disse kontroversene om formingen av morgendagens Trondheim.

På et annet nivå, synliggjør disse debattene interessante spenninger mellom by og natur. I en stund nå, har byen blitt sett på som et kultivert rom der naturer av forskjellig slag lukkes ute til fordel for menneskeskapte infrastrukturer som bygninger, veier, kloakk og elektrisitetsnett. Diskusjonene om fremtidens Trondheim viser imidlertid at idéen om byen som et utelukkende menneskelig rom er i ferd med å endres.

Endringer er i emning. En rekke vitenskapsfolk hevder at vi har entret en ny epoke, Antroposen, der mennesket har blitt en naturkraft som former grunnleggende naturprosesser, som for eksempel klima, heller enn å formes av naturprosessene. Dette innebærer at naturen må tas med i beregning i saker der den tidligere ble utelatt. Kort sagt: der vi før bygde byer for å beskytte oss selv mot naturen og dens farer, må vi nå vise omsorg for naturene vi har makt til å ødelegge, men som vi samtidig er avhengige av. Spørsmålet blir da: Hva er en god by? For deg? For andre? Hva må inkluderes i en god by? Hvilke naturer kan integreres i en by? Kort sagt, hvordan kan vi se for oss den antroposene byen?

Til Desemberutstilling 2017 ønsker Trondhjems Kunstforenings kunstneriske råd at medlemmene skal visualisere sine tanker, følelser og refleksjoner rundt forholdet mellom naturen og byen. Vi ønsker bidrag som tematiserer forholdet mellom naturen og byen med utgangspunkt i mange forskjellige tema, for eksempel sosialt, politisk, natur og kultur, arkitektonisk osv.


ÅRSMELDING 2016

Foreningens Årsmelding 2016 er nå fullført, og gir en utfyllende beskrivelse av hva TKF har gjort i 2016 og planer framover. Medlemmer har også fått den på e-post – er du medlem og ikke har mottatt den eller du har spørsmål til årsmeldingen, ta gjerne kontakt med oss på post @ tkf.no.MEDLEMSLOTTERI 13.DESEMBER 2016

Liste over vinnerne fra medlemslotteriet 2016 kan du finne her.

Siden ble sist oppdatert 06.10.17