DESEMBERUTSTILLING: POSSIBLE FUTURES // 03.12 - 08.01.17

Vi ønsker velkommen til åpning av Desemberutstilling lørdag 3. desember kl 16 i 1. etasje/ Café Ni Muser. Utstillingen skal åpnes med et musikkinnslag som en av våre medlemmer har komponert med inspirasjon i årets tema. Stykket heter Out of the Wood, komponist er Bertil Palmar Johansen, og Arnulf Johansen spiller obo.

Utstillingen er utvalgt av Kunstnerisk råd.

Tema for Desemberutstilling 2016: Mulige fremtider/Possible futures

Verden er i endring. Året 2016 har så langt vært innholdsrikt både på lokalt, nasjonalt og globalt plan. Både her hjemme og ute er det politiske og samfunnsmessige skiftninger på gang: flyktningkriser med tusenvis av mennesker på flukt som leter etter nye hjem; dype politiske splittelser i Europa – feks. Brexit; enorme miljøutfordringer, samt at nye teknologier påvirker hvordan vi kommuniserer og interagerer oss mennesker i mellom og med miljøene vi lever i. Vi lever ”alene sammen”* – en situasjon hvor teknologier gir oss en følelse av sammenkobling og fellesskap selv om vi fysisk sett er alene. På den andre siden distraherer teknologiene oss fra faktisk fysisk interaksjon med andre og våre lokale (natur)miljø da de kobler oss til fjerntliggende steder, men fjerner oss fra det lokale og våre nærmeste.

Alle disse utfordringene – for å nevne noen – skaper behov for å finne ulike måter å leve sammen på og et behov for nye ideer om hvordan vi kan reorganisere verden, eller i alle fall deler av den, i lys av en fremtid som synes å være mer uforutsigbar enn noen gang.

Hva slags fremtider ser du for deg? For samfunnet? For deg selv? For andre?

Til Desemberutstillingen 2016 ønsker Trondhjems Kunstforenings kunstneriske råd at medlemmene skal visualisere sine tanker, følelser og refleksjoner rundt mulige framtider. Vi ønsker bidrag som tematiserer ”mulige fremtider” med utgangspunkt i mange forskjellige tema: sosialt, politisk, teknologisk, miljø og natur osv.

*Konseptet "alone together" ble utarbeidet av psykolog Sherry Turkle i Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other (2011)

 

DAG ARVE FORBERGSKOG: IN VALID // 10.11 - 11.12

Dag-Arve Forbergskog (f. 1962) er en kunstner som stopper der de fleste går forbi. Han er en kunstner som helst vil hoppe av toget før det kommer fram, fordi han dras mot alle de forlatte stedene som alltid finnes i nærheten av en togstasjon, som toget bare kjører forbi. Han ser verdien i det som er definert som verdiløst, han ser det vakre i det som er definert som stygt. Det som er valgt bort har sin sjarm, sin ekthet, men også mer enn det. Det som er valgt bort er i et spenningsfelt, en selvsagt midlertidighet som ikke handler bare om tid og sted, men også om tilstand. I dette spenningsfeltet, der avviste ting er i en flyktig prosess mellom det de engang var, det de er og det de skal bli, finner Dag-Arve Forbergskog utgangspunktet for sitt arbeid.

I utstillingsrommet er disse avviste materialene og gjenstandene nå blitt kunst. Og som kunst er de gitt lov til å bli sett på. Her får de lov å ses til og med med et annet blikk, med et estetisk blikk. Kunstforeninger, -museer og -gallerier er steder der en kommer med en annen holdning til virkeligheten enn det en har i det daglige livet. Det er allerede en aksept for at kunst foreslår andre måter å persipere på. En går inn i disse stedene med en forhåndsbestemmelse om at her skal en bruke tid på å se og oppleve, her skal en ta pause fra hverdagens rutiner og vaner, der det å stoppe og se ofte ikke er en del av dagen.

Tekst/utdrag fra katalogteksten av Rebeka Helena Blikstad.

Dag-Arve Forbergskog er en trondheimsbasert kunstner som jobber hovedsaklig med fotografi, i en dokumentarisk tradisjon. Han er utdannet fotograf ved Brundalen vgs og har sin bakgrunn som dokumentarfotograf. Forrige separatutstilling i Trondheim (på TSSK) var i 2005, der han viste utstillingen "sted,". Det var første gang han viste installasjon av materialer sammen med sine foto. På utstillingen presenteres også boka med utstillingens tittel, In Valid. Bildene i boken er hovedaklig fra to gjestekunstneropphold i henholdsvis Marnay sur Seine (Frankrike) og Berlin (Tyskland), samt bilder fra Trondheim.


 

 

 


Siden ble sist oppdatert 03.12.16