TIAN MILLER // HEST ER BEST: RETRACING LINES - 1.ET
03.05 - 19.08

De aller fleste barn er glad i å tegne. De begynner med kruseduller i ettårsalderen, som er spor etter bevegelser uten spesiell hensikt eller kontroll. Så dukker sirkelen opp som den første beskrivelsen av den ytre verden rundt treårsalderen. Hodefoting er neste trinn, så kommer det firkanter, deretter trekanter, og da er de i gang! Foreldre, hus, båt, spøkelse, hund, bil, traktor, hest. De blir dyktigere og dyktigere, og stadig flere detaljer kommer fram, detaljer som speiler barnets interesser, opplevelser og følelser. Og så slutter vi å tegne.

I Retracing Lines presenterer Tian Miller en serie barndomstegninger filtrert gjennom voksenlinsens objektiv. Hennes forkjærlighet for hester kommer tydelig til uttrykk i disse detaljerte tegningene som er gjort i alderen 7 - 14 år. De forsiktige linjene og merkene hun tilfører over de opprinnelige tegningene er en måte å behandle inntrykk og følelser fra fortiden i nåtiden. Mer enn det, ved å sette seg ned og tegne over sine egne barndomstegninger, gjenskaper kunstneren en situasjon som skjedde mer enn 30 år tidligere. Kunstneren kan på denne måten gå utenfor seg selv og betrakte sitt arbeid som en outsider, samtidig som hun kan gjenkjenne seg selv i det.

Verkene til Tian Miller handler om hennes barndom og hennes univers, men likevel utløser de minner og lysten til å finne tilbake til vårt eget barndomsunivers, det som vi kanskje forlot samtidig som vi stoppet å tegne.

PER FORMO // DOBBELSYN. MALERIER OG TRYKK 2017-18
23.08. - 23.09. 2 ET. / 23.08. - 25.11. 1.ET.

Velkommen til åpning 23.august kl 19 i 2.et!

Trondhjems Kunstforening har gleden av å innlede høstsesongen med Per Formos separatutstilling Dobbelsyn. Malerier og trykk 2017 – 18. Utstillingen fyller begge etasjer og markerer også et jubileum. Formos første separatutstilling åpnet på samme i 1990 i Trondhjems Kunstforening.

Per Formo er genuint opptatt av det å se, og har viet sin kunstpraksis til å oppfordre oss til å utforske synserfaringen. Foran bildene til Per Formo må man se, og så se igjen - på en annen måte. Kunstneren ønsker å lage bilder som ikke er statiske, bilder som kan etablere en labil og flertydig visuell situasjon for derved å sabotere synets behov for gjenkjenning av entydig definerte enheter.

Men for å oppleve Formos arbeid må man gi seg tid til å leve i det visuelle for en stund. Det er der verkene åpner seg, litt etter litt. Med utgangspunkt i definerte regler, skaper kunstneren verk innenfor en begrensede struktur. Hvordan kan man frigjøre synet med utgangspunkt i selvpålagte begrensninger? Hensikten med reglene er i følge kunstneren en måte å fristille seg fra inngrodde vaner og måter å gjøre ting på.

Med sine sterke, talende farger er Formo ofte brukt til utsmykkingsoppdrag. Bildene i utstillingen “Dobbelsyn” viser arbeider fra to ulike grupper bilder med arbeidstitlene “Linjevokabular” og “Proporsjonsmoduler” og kan forhåpentligvis fungere som en stimulans til å forsøke å betrakte alt på nytt og på nye måter. Ingen ting kan tas for gitt. De er også en oppfordring til å nyte synets gleder, lysten ved det synlige, skjønnheten i den synlige verden.

Se her for mer informasjon om utstillingen.

 

MEDLEMSLOTTERIET 2017

Årets medlemslotteri fant sted 14.desember kl 18 i kaféen. Det ble i år, som i fjor, loddtrekning i døra og trekking på medlemsnummer. Se hvem som vant her.

ÅRSMELDING 2017

Foreningens Årsmelding 2017 gir en utfyllende beskrivelse av hva TKF har gjort i 2017 og planer framover.

Siden ble sist oppdatert 14.06.18