RODDY BELL OG ULRIKA PIHLSTRÖM // FOTOGRAFI OG INSTALLASJON // 05.10 - 05.11 // 2.ETG

Trondhjems Kunstforening har gleden av å presentere en utstilling med fotografi og installasjon av Roddy Bell og Ulrika T. Pihlström hvor de utforsker, hver med sitt eget poetiske språk, transformasjoner som foregår rundt oss.

I Roddy Bells prosjekt The Effect is the Shadow of the Cause ser vi bilder i sekvenser på to og to. Prosjektet er en visuell utforskning av årsak og virkning, og hvordan en forandring i vår rasjonelle forståelse av hva som er årsak og virkning kan åpne opp nye områder av spekulasjoner.

Utstillingen omfatter installasjoner for kameraet, som resulterer i fotografier, og en installasjon i rommet som er laget spesielt for Trondhjems Kunstforening. Sistnevnte er kalt Stuart and the Daimonion. Med utgangspunkt i Sokrates’ «indre stemme» ser vi fremstillingen av en dialog mellom en ung mann og hans indre stemme, personifisert gjennom en buktalerdukke på en Beckettsk måte, mens de venter på at «noe» skal skje.

Ulrika T. Pihlströms arbeider har ofte et politisk budskap. I utstillingen presenterer hun en kombinasjon av verk med referanser til samtiden og billedmateriale hun låner fra ulike media, og setter sammen til en ny kontekst.

Hennes verk i Trondhjems Kunstforening peker i to retninger. En dreier seg om natur og landskap, mens den andre viser verk inspirert av Pablo Picassos’ berømte maleri Guernica, som fremstiller den tyske terrorbombingen av den baskiske byen Guernica.

Se flere bilder fra utstillingen her.

ANNE HELGA HENNING: KAN DETTE VÆRE EN DØR? // TEGNING // 24.08 - 26.11 // 1.ETG

På Café Ni Muser viser hun egne tegninger, utført i 2016 og 2017 som tematisk dreier seg om vår påvirkning på naturen og naturens påvirkning på oss. Tegningene er laget i en periode hvor flere av Hennings prosjekter innenfor læringsinstitusjonene tok utgangspunkt i natur / spesifikke steder / materialer hentet fra naturen. Utstillingens tittel, Kan dette være en dør?, viser til muligheten for å gå inn i noe annet og kanskje ukjent, og til nysgjerrigheten som kan oppstå på eget initiativ eller som følge av en invitasjon fra andre.


(Foto: Anne Helga Henning)

 

DESEMBERUTSTILLING 2017

Tema for Desemberutstilling 2017 er:

Den antroposene byen

Trondheim er i vekst. Nye områder som Brattøra, Ranheim og Lilleby er under utvikling og universitetscampus skal flyttes. Denne ekspansjonen skaper debatt og flere grupper har engasjert seg i spørsmål om parker som Nidarø og Høgskoleparken, samt for å gjøre tungt trafikkerte områder som Innherredsveien ”grønne”. På et nivå handler disse kontroversene om formingen av morgendagens Trondheim.

På et annet nivå, synliggjør disse debattene interessante spenninger mellom by og natur. I en stund nå, har byen blitt sett på som et kultivert rom der naturer av forskjellig slag lukkes ute til fordel for menneskeskapte infrastrukturer som bygninger, veier, kloakk og elektrisitetsnett. Diskusjonene om fremtidens Trondheim viser imidlertid at idéen om byen som et utelukkende menneskelig rom er i ferd med å endres.

Endringer er i emning. En rekke vitenskapsfolk hevder at vi har entret en ny epoke, Antroposen, der mennesket har blitt en naturkraft som former grunnleggende naturprosesser, som for eksempel klima, heller enn å formes av naturprosessene. Dette innebærer at naturen må tas med i beregning i saker der den tidligere ble utelatt. Kort sagt: der vi før bygde byer for å beskytte oss selv mot naturen og dens farer, må vi nå vise omsorg for naturene vi har makt til å ødelegge, men som vi samtidig er avhengige av. Spørsmålet blir da: Hva er en god by? For deg? For andre? Hva må inkluderes i en god by? Hvilke naturer kan integreres i en by? Kort sagt, hvordan kan vi se for oss den antroposene byen?

Til Desemberutstilling 2017 ønsker Trondhjems Kunstforenings kunstneriske råd at medlemmene skal visualisere sine tanker, følelser og refleksjoner rundt forholdet mellom naturen og byen. Vi ønsker bidrag som tematiserer forholdet mellom naturen og byen med utgangspunkt i mange forskjellige tema, for eksempel sosialt, politisk, natur og kultur, arkitektonisk osv.


ÅRSMELDING 2016

Foreningens Årsmelding 2016 er nå fullført, og gir en utfyllende beskrivelse av hva TKF har gjort i 2016 og planer framover. Medlemmer har også fått den på e-post – er du medlem og ikke har mottatt den eller du har spørsmål til årsmeldingen, ta gjerne kontakt med oss på post @ tkf.no.MEDLEMSLOTTERI 13.DESEMBER 2016

Liste over vinnerne fra medlemslotteriet 2016 kan du finne her.

Siden ble sist oppdatert 06.10.17