ÅRSMØTE 18.APRIL KL 19.00

Årsmøtet finner sted onsdag den 18. april 2018 kl. 19.00, Bispegata 9 A.

Merk at medlemskontingent for 2018 må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet.


I henhold til vedtektene er frist for innmelding av saker til årsmøtet satt til 3. april.
Saksliste og alle sakspapirer vil være tilgjengelig for medlemmene fra senest 10. april.
Vi sender samtidig ut disse på e-post, og legger dem ut på nettsiden vår og Facebook.

Velkommen!

Styret

 

BJØRN BRATSBERG // Utstilling
Åpning: lørdag 17.mars kl 13.00 i 1.et

For mange vil Bratsberg være mest kjent for bildene med motiv hentet fra rivning av hus, bilkirkegårder og avfallsplasser. På de stedene man ofte finner nedbrytning og forfall, har Bratsberg lett etter skjønnhet. Etter å ha arbeidet figurativt i en årrekke med grafikk og tegning i ulike teknikker som blyant, kull og scrapboard, sier Bratsberg det nå føles frigjørende å boltre seg med farger i et abstrakt billedspråk.

Men undringen over det som er forkastet, har ikke forlatt kunstneren. Materialene til Bratsbergs fargerike collager er skaffet til veie fra ulike steder på hans reiser i inn- og utland. Papirene har derfor ulik kvalitet, og fargene gjenspeiler det som er in eller tilgjengelig til forskjellig tid. Disse blir omdannet til et helhetlig fargespill på billedflaten. Noen ganger står disse frem som større, rene flater, andre ganger blander en mengde fragmenter seg sammen til en enhet. “Det blir nesten som å “male” lagvis med papir”, sier kunstneren. “Her gjelder det å skape orden i kaos, noe som kan være både tidkrevende og en tålmodighetsprøve”, legger han til.

Akrylmaleriene har et strammere uttrykk, der geometriske figurer og farger som står i klar kontrast til hverandre får en sentral plass i komposisjonen. Likevel kan man kjenne igjen noen av de samme elementene i hans arbeid med collage. Strekene som har en rytme og tramper over platen. Mens i collagene skaper papirbitene struktur ved å limes lag på lag, skaper Bratsberg tekstur i sine maleriene ved å legge på ulike materialer i overflaten, som sand, tekstiler og alt annet som han kan komme på.Bjørn Bratsberg (76) er tegner, maler og grafiker. Denne separatutstillingen består av hans nyere arbeid med maleri og collage utført i en abstrakt stil.

 

TREVERK (8) // Meta.Morf 2018 - utstilling
Joakim Blattmann
Åpning: torsdag 15.mars kl 19.00 i 2.et


Som en del av Meta.Morf 2018 presenterer Joakim Blattmann utstillingen Treverk (8) i TKF sine lokaler. Dette er skulpturelle verk basert på lydopptak av minimale bevegelser på innsiden av trær.

Treverk (8) er en serie av lydinstallasjoner basert på opptak av de minste bevegelser inni trær. Trærne hvor lydopptakene ble fanget er den skulpturelle delen av installasjonen. Transdusere har blitt festet til trærne, noe som gir rom for at lyden blir påvirket av treverket i nåtid, og peker på tre som et levende, heller enn dødt materiale.

I utstillingen møter publikum et utvalg av treskulpturer som aktivt tar opp rommet med lyd. Verkene består av mindre til større strukturer, som har blitt "kolonisert" av teknologi. I konteksten til disse skulpturene er teknologi et verktøy som hjelper oss til å høre noe som ellers er utilgjengelig for sansene våre. På denne måten materialiserer lyder seg som vi ofte ikke er klar over, og gjør oss bevisst på det yrende og aktive livet inni levende organismer.

Ved å kombinere lydteknologi, materialer fra naturen og mediet skulptur utforsker Blattmanns verk kompleksiteten ved det lydlige som omgir oss. Tilfeldighet og nøye planlagte systemer kombineres i en hybrid hvor natur og teknologi er i dialog, og hvor begge elementer er nødvendig for å nå deres fulle potensial.

Andre premisser

Anda Dalmar | Frantzen | Bang Larsen | Velle-George
Åpning: torsdag 25.01 kl 19.00 i 2.etg

I dette fellesprosjektet møtes fire kunstnerskap for å utforske forskjellige måter å samarbeide på: Line Anda Dalmar, Hilde Frantzen, Kristin Velle-George og Nina Bang Larsen.

Noe av det verste en kan tenke seg som kunstner er å bli kopiert av andre, eller å ubevisst lage noe som ligner på noen andres arbeider. Denne gruppa hopper ut i det med hodet først. Ved å åpne dørene mellom hverandres kunstnerskap på vidt gap blir kunstnerne gjennom hele prosessen tvunget til å arbeide på en annen måte, og med andre materialer og tema enn de er vant til. Dette skaper både utfordringer og inspirasjon, en øvelse i å miste kontrollen og bli nysgjerrig på andre sine arbeidsmetoder. Samarbeidets natur med vekslingen mellom det individuelle og det kollektive skaper spenning og dynamikk.

I løpet av 2017 har kunstnergruppa arrangert to samlinger der hver kunstner har presentert seg selv og gitt de andre en innføring i arbeid, metode og tematikk. Resultatet av dette er ett verk fra hver kunstner som representerer kunstneren selv, og tre verk fra hver som etterligner de andre kunstnernes arbeid.

Utstillingen viser 16 verk som blir stilt ut i begge etasjene i den gamle bispeboligen. Publikum blir invitert inn i fantasiverdenen til Nina Bang Larsen, i Hilde Frantzens undersøkelse av den fysiske følelsen mennesker har i møte med naturen. Videre vil tilskueren møte Kristin Velle-Georges trivielle og oversette objekter som manipuleres til det nesten ugjenkjennelig, der selve forvandlingen er poenget. Line Anda Dalmars reflekterer omkring hvordan vi opplever landskapet og omgivelsene rundt oss, hva som lagres i vår visuelle hukommelse og hva man søker seg til for å oppnå følelsen av tilhørighet, tilknytning og identitet.

 

MEDLEMSLOTTERIET 2017

Årets medlemslotteri fant sted 14.desember kl 18 i kaféen. Det ble i år, som i fjor, loddtrekning i døra og trekking på medlemsnummer.

Se hvem som vant her:medlemslotteri_2017_gevinster_01

ÅRSMELDING 2016

Foreningens Årsmelding 2016 er nå fullført, og gir en utfyllende beskrivelse av hva TKF har gjort i 2016 og planer framover. Medlemmer har også fått den på e-post – er du medlem og ikke har mottatt den eller du har spørsmål til årsmeldingen, ta gjerne kontakt med oss på post @ tkf.no.

Siden ble sist oppdatert 1.03.18