Cafe Ni Muser

Som flere kanskje har fått med seg i dagens Adressa vil driften av Cafe Ni Muser avvikles for en periode. Dette er sørgelige nyheter for alle som var glade i cafeen og også for oss i Trondhjems kunstforening. Vi opplevde at cafeens gjester gav liv til utstillingene, og at vi i gjengjeld gav noe tilbake til cafeens lokaler med stadig nye utstillinger. Inntil videre vil utstillingen i første etasje kun være tilgjengelig på forespørsel under kunstforeningens åpningstider. Utstillingen i andre etasje beholder vanlige åpningstider.

Konsertgalleriet som har hatt konserter på mandager i første etasje, vil holde disse i andre etasje i en periode.

Vi håper at cafedriften snart vil gjenopptas av noen andre med hjerte for god mat og drikke, og som vil se at disse fantastiske lokalene ikke står tomme.

Alt godt,

Trondhjems kunstforening.