Victor Lind – «Contemporary Memory»

Vandreutstilling i regi av Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design.
www.nasjonalmuseet.no

Invitasjon til skoler i trøndelag i februar 2008 nedenfor.

Victor Lind – Contemporary Memory

Trondhjems Kunstforening og Nasjonalmuseet i Oslo inviterer skoleklasser ved 9ende og 10ende trinn til «Contemporary Memory», en utstilling av Victor Lind. Denne utstillingen er en vandreutstilling som består av to videoverk, «Alt for Norge» og «Oslo by night». Vi vil ta inn skoleklasser for framvisning og formidling i Trondhjems Kunstforenings lokaler i uke 8, 9,10
og 11.

Victor Lind (f. 1949) har gjennom sin kunstneriske karriere arbeidet med en rekke forskjellige uttrykksformer, de senere år med spesiell vekt på nye medier. Knapt noen norsk kunstner har så konsekvent opprettholdt 1970-tallets politiske budskap. Maktmisbruk og overgrep mot enkeltindividet er Linds gjennomgangstema.

«Contemporary Memory» referer til en større serie med verk av Victor Lind som tar for seg aksjonen mot de norske jødene i 1940-45. I Trondhjems Kunstforening vil det bli framvist to videoverk som tematiserer Jødeaksjonen, 26. november 1942, da 532 norske jøder i Oslo ble hentet i sine hjem og fraktet med skipet Donau til Auschwitz. Disse videoverkene er “Oslo by night” og “Alt for Norge”.

Verkene retter fokus på flere aktuelle, internasjonale samfunnsproblem som fremmedfrykt, og rasisme. Her bringes på bane spørsmål vedrørende skyld, fraskrivelse av ansvar, og passivitet kontra humanitært engasjement. Elevene får stiftet bekjentskap med et mørkt og for mange ukjent kapittel i norsk historie, samtidig som de får innsyn i aktuell, ny kunst.

Formidlingen vil også sette fokus på det rent aestetiske og kunstneriske ved verkene.