Turid Bjørkum

Utstilling i Café Ni Muser: 01.04. – 13.05.2004

Kilde: Adresseavisen 30.04.04

Vårt gatebilde sett med nye øyne

Når vi går på kafé ønsker vi gjerne en tilbaketrekning fra byens trafikkaos. På Kafé Ni Muser i Trondheim er gatene der ute kommet inn og blitt hengt opp på veggene.

Tekst: Gry Solbraa

Det moderne gatebildet ser ut til å forfølge oss overalt, akk, men bi litt! Hva er det kunstneren Turid Bjørkum ønsker å formidle til oss i sitt gateprosjekt a-b, der hun tydeligvis har konsentrert seg om rundkjøringer i Trondheims omegn? Det er syv små og tre store fotografier på kaféveggene, samtlige forestiller et gatebilde og de fleste har med en rundkjøring. Det første som slår meg, er hvor rolige og harmoniske disse fotografiene er, nesten vakre på sin måte, uten at man helt skjønner hvor skjønnheten kommer fra. For rundkjøringer er da vitterlig ikke skjønne?

I dvelingen over fotografiene tenker jeg at det ikke er rundkjøringen i seg selv som er interessant for Bjørkum. De fungerer som en innholdsmessig fellesnevner for fotografiene, mens disse egentlig handler om form, dynamikk og tegn. Kunstneren klarer å få det ellers anti-estetiske gatebildet til å fungere på et estetisk og formfullendt plan. I nesten alle fotografiene ser vi en sirkel med én eller to armer som dynamisk slynger seg ut av bildet og således gir fotografiet en retning og en bevegelse. Det er iøynefallende hvordan gateskiltene fungerer i denne konteksten. Også disse blir tilført en ekstra betydning utover den funksjonelle, der deres enkle stil i form av piler, trekanter og fotgjengere fremstår med nesten religiøs tydelighet mot en grå eller snøslapsete rundkjøring. Vi blir ledet til å lese kjente gateskilt på en ny måte, som en refleksjon på det mildt komiske i hvordan vi som voksne mennesker finner oss i å kun bevege oss der et skilt viser vei, eller som en fundering over skiltenes kommunikasjon med elementer i naturen. Vi ser forbindelsen mellom en fjellkjede og rundkjøringspilene, og vi humrer over fotgjengerskiltet som stikker opp over et snøbelagt buskas i midtrabatten, kanskje for å minne oss om at det finnes skoger der vi faktisk kan bevege oss helt fritt! I et annet fotografi er det et gult E6-skilt som spiller mot en gulrosa solnedgang avspeilet i fjellhorisonten. I ekspressfart mot Soria Moria, tenker jeg, her smelter kultur sammen med natur.

Det er godt å se hvordan Bjørkum har lykkes i å velge utsnitt fra det effektive gatebildet og gjøre det om til en vakker geometri der form og dynamikk står i fokus. Og som inspirasjon og håndfast bevis på at det også i den virkelige verden går an å forholde seg annerledes til gatebildet, er fotografiet med tre menn i campingstoler som har slått seg ned med lunsjen sin midt i en rundkjøring! Posering eller tilfeldig?

Kilde: Adresseavisen 30.04.04