Kunst i Fokus bank

Utstillingsperiode: 05.01. – 04.02.2003

Fra åpningen av utstillingen 5.jan. 2003 – Trondheims ordfører Anne-Kathrine Slundgård

Fokus Bank har mange og dype historiske røtter i flere deler av Norge.

I Trondheim går historien blant annet tilbake til Privatbanken i Trondhiem og Den Nordenfjeldske Kreditbank som åpnet sine dører i henholdsvis 1859 og 1868 og Bøndernes Bank som ble etablert i 1920.

Bankens historie handler også om billedkunst som har vært mer og mindre synlig i hverdagen for byens borgere, kunder og medarbeidere. Bankbygg skulle signalisere en viss verdighet og kvalitet for å inngi den nødvendige forretningsmessige tillit. Ved planlegging av nye hus eller banklokaler har det ofte vært gitt rom for billedkunst som en del av bygningens samlede uttrykk. Her nevner vi Den Nordenfjeldske Kreditbanks hovedkontor i Dronningens gate 3 som ble innviet i 1877 og revet omkring 1970 for å gi plass til Forretningsbankens hovedkontor i Søndre gate 10. Dette huset hadde etter en større ombygging i 1901, store felter med glassmaleri både ved inngangen og som en del av trappehuset.

To av disse glassmaleriene står nå i lobbyen til Fokus Banks hovedkontor på Rosten. De er ikke signert og fag­ekspertene mener at de derfor mest sannsynlig er importert fra en “glass­malerifabrikk” i Belgia eller Tyskland.                         

Fra åpningen av utstillingen 5.jan. 2003 – Trondheims ordfører Anne-Kathrine Slundgård

Forretningsbankens hovedkontor, som ikke lenger er i bankens eie, har flotte metallarbeider signert Håkon Bleken. Inne i selve bankekspedisjonen, i ventesonen, er det et felt med glassmaleri som har fulgt med fra Forretningsbankens tidligere hovedkontor i Søndre gate 15. Det inneholder blant annet Forretningsbankens gamle “merkur]logo” signert og datert 1954.

Bankens bilder spenner over et langt tidsrom. Det eldste på denne utstillingen er Gerhard Munthes “Innhøsting” fra 1877 som ble anskaffet ved åpningen av Den Nordenfjeldske Kreditbanks hovedkontor samme år.Banken har fått bilder fra kunder og forbindelser ved åpninger eller jubileer, som ved hundreårsjubileet for Den Nordenfjeldske Kreditbank i 1968, ved innflyttingen i Søndre gate 10 i 1975 og på Rosten i 1985.

Men banken har også kjøpt enkeltbilder av kunstnere enten fordi bildene var spesielt interessante eller for å “hjelpe” kunstnere fra lokalmiljøet med penger. Det hendte at kunstnere måtte sette igjen bilder for lån som ikke var oppgjort. Samlingen viser også bilder som tyder på at en omreisende maler for mange år siden “har stukket innom banksjefen” og fått solgt noen bilder for å komme seg videre på ferden.

Kunstsamlingen til Fokus Bank i Trondheim inneholder mange bilder. Av noen kunstnere har vi flere bilder. Det er på ingen måte mulig å presentere alt.

Bildene til utstillingen er valgt ut av Dorith Scharffscher fra Trondhjems Kunstforening og Anne Karin Sveinall fra Fokus Bank som etter beste evne har ønsket å vise bredden i samlingen.

Anne Karin Sveinall

Prosjektleder