Kaare Espolin Johnson

Utstillingsperiode: 06.01. – 03.02.2002

Kaare Espolin Johnsons bilder vil være kjent for mange. Han var en aktiv kunstner som nådde et bredt publikum både med sine illustrasjoner i Arbeidermagasinet og i flere bøker blant annet Johan Bojers Den siste viking (1970-utgaven) samt spredning av sine karakteristiske sort-hvite grafiske arbeider av nordnorske forhold med motiver fra spesielt fiskernes arbeid og slit.

Men han utviklet etterhvert sin karakteristiske lett gjenkjennelige stil med skildringene av det nord-norske folks uhyre tøffe og strabasiøse blodslit av en hverdag både på havet og med jorda. I tillegg nyanserte og følelsessterke skildringer av mellom-menneskelige relasjoner med et fortellende innhold som tar tak i deg og drar deg inn i disse menneskenes liv.

Men i tillegg til dette er han også en frodig forteller og eventyrskildrer i sine fantasirike illustrasjoner med både symbolske og mytiske temaer. De fleste av hans arbeider er i sort-hvitt men i disse bruker han et spenn av farver som underbygger de ulike stemningene.

Grete Nordtømme