Don Clanton – Skulptur

Don Clanton er født i USA i 1943 og har utdanninga si fra studier i München og ved John Herron School of Art. Han kom til Norge i 1981 og har hatt flere utstillinger her i landet.

Amerikansk-norske Clanton sier om sitt arbeid at han hovedsaklig er opptatt av kontrasten mellom organisk uskyld (stokken/materialet) og det høyt polerte, utviklede objekt, og hvordan det ene blir det andre.

Materialet er tregreiner han finner i skogen. Etterpå er det en lang prosess med å omskape greinene til tynne og slanke “pinneskulpturer”.
Tregreinene er slipt, pussa og deretter malt.
Skulpturene har ofte et humoristisk tilsnitt og viser gjerne moderne ikoner, spesielt amerikanske.