Bruno Lundström – maleri

Galleri 2. etage, 20.05 – 20.06.2010

De fleste i Trondheim har et forhold til kunstneren Bruno Lundstrøm uten å ane det. Gjennom mer enn 30 år har han satt preg på det visuelle byrommet, enten det har dreid seg om fargesetting av kornsiloene i Ila, undervisningsbygg på Gløshaugen eller bygårder på Lademoen.

Som professor ved NTNU i form og farge fikk han mulighet til å prege en hel generasjon arkitekter med sin fargeforståelse. Noen ganger med frykt i sine gøteborgske besvergelser overfor tilhørere som ikke tok poenget, andre ganger mer pedagogisk ladet med sine hverdagseksempler inn i fargenes komplekse verden.

Maleren Bruno Lundstrøm er det nok også en del som kjenner. Det var som billedkunstner med kompetanse innenfor form og farge han ble hentet til NTH av sin forgjenger, professor Arne Holm, på 1970-tallet. Dermed ble han knyttet til en tradisjon ved arkitektur på NTNU, som gjennom en årrekke har hatt billedkunstnere i fagstaben. Han har sin utdannelse fra kunstakademiet i Stockholm, og arbeider av han er innkjøpt av offentlige samlinger i Sverige. I Norge er det særlig tegningene, trykkene og en del av utsmykkingsoppdragene som har gitt allmennheten innsikt i kunstnerskapet hans. Ved flere anledninger har han også stilt ut malerier i kunstforeningens lokaler her i Trondheim.

Bruno Lundstrøm er en kunstner som aldri har sluppet mulighetene som fortsatt ligger innenfor rammene til det modernistiske maleriet. Disse tilsynelatende begrensningene nærmer han seg imidlertid med en stor grad av letthet og lekenhet. Nettopp derfor er det mulig å følge han inn i en del av temaene som ligger i bildene, med en inkludering i flere lag. Et bildes tittel kan være mer foruroligende ved andre gangs gjennomtenkning. Den sterke fargesansen slår igjennom også i disse arbeidene. Det er noe gjenkjennbart med flere mulige referanser til en tradisjon han er veldig klar på at han står midt oppe i.

Enten det er snakk om fransk mellomkrigspåvirkning eller gjenklang av en del
Gøteborgmalere, har han evnen til å tøye rammene på sin høyst personlige måte.
En tilnærming vi ser på et felt som populærmusikken i dag. Nettopp derfor framstår bildene til Bruno Lundstrøm da også så friske.