Gjester fra Tammerfors kunstforening – Satu Nikku – maleri, Virve Lilja – grafikk

Satu Nikku
Født i 1971 i Helsingfors.

“Vi fleste voksne husker vel ikke barnets synsvinkel eller følelser. Jeg selv husker bare små glimt av min barndom. En av disse minnene er når jeg gjorde mine lekser så veldig samvittighetsfullt. Kanskje vi jenter har blitt oppdratt til å være snille og flittige; det hadde nok ikke vært så bra å hoppe i gjørmen på rastene, og kladde skoleheftene med frokosten. Disse samfunnets roller synes fremdeles å påvirke små jenters, og kanskje også litt større jenters oppdragelse.
I kollasjserien har jeg brukt bilder fra min egen barndom, lakener vi hadde i mitt barndomshjem og gamle skolehefter. Navn, som jeg har gitt til verkene, har jeg hørt enten min frøken eller min mor si om meg (selv i mine vitnemål hadde frøken skrevet at jeg var for samvittighetsfull!). I de andre malingene har jeg brukt sjablon til å få til en relieff. Men jeg kan ikke huske å ha brukt sjablon så veldig mye i min barndom, men jeg kan godt se for  meg en blyg jente i siste raden som øver på å tegne anatomiske bilder med apparatet.”

Virve Lilja
Født i 1968 i Helsingfors, bor i dag i Kangasala

“Et gjenkjent utgangspunkt blandet med noe rart og hemmelig er ofte forbundet med nytelsen av å titte. Det er fint å titte på verk hvor man med en gang ser skaperens sikkerhet i å arbeide et sted mellom sine egne følelser og billedkunstens begrep og tradisjoner. På dette området kan kunsten tiltale tilskueren uten noe forhåndsinformasjon. Virve Liljas verk er utvilsomt produkter av en grafiker det forblir ikke uklart at hun er faglært. Tradisjonen og kunnskapen forbinder allikevel ikke uttrykket, men verkene rører seg naturlig både mot malingen og fyller hele lokalet. Helheten er fiktiv og peker på indre og mytiske verdener, selv om den er veldig konkret med. Bildene på kroppen og dens trykk fremhever også menneskelig nærvær. Den røde fargen gir bildene mer livssmak, figurene synes å ha sittet fast mellom billedet og verden rundt det og bare venter på å bli reddet av tilskueren. Slik har man fått med tilskueren i verkets verden. Mellomsted, forandring og muligheten til retur synes å være det som blir igjen av helheten, men enkeltstående verk går også inn på mer spesifikke evner.”

Presseomtale
Kilde: Adresseavisen 28.11.2002
Skrevet av Per Christiansen

Skaperglede i Kunstforeningen

Det er nok malt bedre portretter av dronning Sonja i senere tid, men neppe noen morsommere enn det Marianne Kjellsen fra i dag viser i Trondhjems Kunstforening.
Hun er ett av 120 medlemmer i foreningen som har levert bilder til den stadig større – og bedre – medlemsutstillingen.
Med litt over 1500 medlemmer totalt, er det slik nesten ti prosent av medlemsstokken markerer at kunstinteressen også blir nedfelt i egne bilder. Før Kunstforeningen for tre-fire år siden åpnet lokalene på denne måten, trodde nok mange at foreningen stort sett besto av passive medlemmer. Men etter hvert har dette inntrykket endret seg.
– Hvert år kommer stadig flere med, i år har vi altså tatt imot bilder av 120, men enda er det nok mange flere som tegner og maler og som kan dukke opp neste gang, sier intendant Dorith Scharffscher, som bl.a. sammen med Henrik Jørstad har hatt en stor, men morsom oppgave å fordele og henge opp de innleverte kunstverkene, som i tiden frem til jul fyller det meste av Kunstforeningens hus i Bispegata – men med en gradvis uttynning ettersom det her er åpnet for salg direkte fra vegg. Også i år har det for hver enkelt vært anledning til å komme med tre bilder, skulpturer etc., og alle medlemmene er garantert å få med minst ett arbeid på utstillingen. Til slutt er ung og gammel, profesjonell og amatør, blitt hengende side om side og danner samlet en utstilling med et imponerende bra nivå. Dette skyldes delvis innslag av flere kjente navn i byens kunstliv, som Eli Anne Tiller, Solrunn Rones, Roald Stevik, Elling Reitan, Bjørn Bjørneboe, Arne Nordberg Johansen, Hallerd Suul, Andrea Vikki, Grethe By Rise, Beate Gjersvold, Paul Irgens og Lorentz Aage Nagelhus, men her er også mange mindre kjente eller helt ukjente navn med gode og interessante arbeider i ulike teknikker, i et aldersmessig spenn fra tenåringer til den sannsynligvis eldste, 85-årige Mina Strøm, den siste med pene blomsterbilder.
Ett rom er holdt unna medlemsutstillingen, den ene salen i andre etasje, der det fra i dag monteres en utstilling med to finske kunstnere, Virve Lilja og Satu Nikku, begge fra Helsingfors, men bosatt i eller nær Tammerfors. Utstillingen åpnes søndag som en del av det store finske kulturprogrammet i Trondheim i dagene fremover. Lilja viser grafikk, mens Nikku kan by på collager og malerier.

Per Christiansen/Adresseavisen