Rita Lie – Dimensjoner

Malerier, utstillingsperiode: 27.09. – 21.10.2001

Kunstnerens hjemmeside: http://www.ritalie-art.net

Jeg har i det siste året arbeidet med temaet “Dimensjoner”, og da i alle dets ord betydninger. Enten man dagdrømmer, eller sover og drømmer.
Eller kanskje det finnes flere dimensjoner, for hvem vet hva som finnes mellom himmel og jord? Og går vi videre etter døden i en evig sirkel?
– Rita Lie


Rita Lie har sin utdanning fra Kunstakademiet i Trondheim. Hun har deltatt i flere utstillinger, bl.a. Trøndelagsutstillingen flere ganger, i Trondhjems Kunstforening,
i Sverige m.m.

Dimensjoner

om uendeligheten. Søking, utvelgelse,
og den evige sirkel liv-død-liv.

Drives fremover av
tilsynelatende
forgjengelighet

Tilfeldige øyeblikk
man tror forsvinner

Ingenting er borte,
bare gjemt i andre dimensjoner.