Paul Irgens – Akvrareller

Utstillingsperiode 04.02. – 26.02.2001


Paul Irgens er født 9.oktober 1935 i Strinda og er utdannet arkitekt fra NTH/NTNU våren 1962. Som maler er Paul Irgens delvis selvlært, men også med skolering fra Arkitektavdelingen ved NTB under innflytelse av prof. Arne E. Holm, og spesielt Lars Tiller.

Paul Irgens har tidligere deltatt i kollektivutstillinger i Trondhjems Kunstforening, er innkjøpt av SørTrøndelag fylke og Trondheim kommune, og debuterte med separatutstilling i Galleri Albin Upp i Oslo 1990 og mottok da debutstøtte fra Norsk Kulturråd.
Paul Irgens har også stilt ut i Galleri Dresden i Halifax Nova Scotia og, i tiden som gjesteprofessor i arkitektur ved University of Ilfinois, USA, University of Waterloo, Canada, og Technical University of Nova Scotia i Canada, også stilt ut ved disse universitetene.

Paul Irgens har vært virksom som arkitekt og universitetslærer i Norge, Sverige, Hellas, Zambia, Canada og USA, og har reist i Tsjekkia, Slovakia, Tyskland, Holland, Italia, Frankrike, Spania, Portugal, Skottland, England, Zambia, Tanzania, Kenya, Egypt, Libanon og Malta.

Paul Irgens har også vært virksom som film- og teateranmelder, som forfatter, som scenograf, har samarbeidet med jazzmusikere med egne dikt, har utgitt dikt om arkitektur og arkitekturundervisning, som en forskningsrapport i Canada og publisert artikler og kronikker om arkitektur og by-liv.

Utstillingen i Trondhjems Kunstforening omfatter akvareller.

Paul Irgens har også arbeidet i store format med akryl på tørre og fuktige tekstiler i forsøk på å bruke arbeidsmåter fra akvareller i større bilder. Et slik bilde er med på utstillingen.

«Det gode med slike arbeidsmåter er å kunne samarbeide med det mediet man bruker. Man kan ikke tvinge akvarellfargene. Man må samtale med dem for å forstå hva de vil, slik det også må bli med akryl på tekstil, og med farger o.a. i papirmassen. Man slipper å tvinge seg på billedflaten. Og slipper å bestemme alt. Men det blir et krevende samvær der bildet, slik skapelsen også ligner på det som skapes i annen kunstnerisk virksomhet, etter hvert har i seg ønsker og krav om hva  det som skapes, skal bli. Det som skapes stiller krav til deg. «Det er ikke dette jeg vil. Du må lete». Le Corbusier har sagt det slik: «Le creation est une recherche patiente», – å skape er en tålmodig leting. Selv om man til tider synes å misbruke begreper fra naturvitenskapen i friere virksomheter, det gir dessverre status, så kan vel skaping i  sine enkelttilfeller ligne på forsking i det at man leter og ikke gjengir».