Leiken Vik – Imagine

GALLERI 2. ETAGE, 19.11 – 18.12.2011

Vernissage lørdag 19. november kl. 14.00.

Leiken Vik (f. 1961, Porsgrunn) bor og arbeider i Trondheim. Hun arbeider innenfor flere forskjellige medier, som malerier, fotografier, tegninger og installasjoner. Hun har gjort store, veggbaserte utsmykkinger og har jobbet (jobber) som kunstkonsulent regionalt og nasjonalt. Hun har tidligere drevet Galleri Trans-Art sammen med kollegene Per Formo, Annika Borgs og Oddvar I. N. Daren. Hun har i forskjellige sammenhenger også
samarbeidet med arkitekter.

Utstillingens tittel, Imagine, er en oppfordring til betrakter til å bruke sin forestillingsevne i møte med bildene. «Utstillingen er bygd opp av flere serier jeg har jobbet med de siste årene, der det er brukt forskjellige teknikker, men med tilbakevendende temaer og fascinasjoner som felles plattform. Ved å skifte teknikk og medier får jeg næring og fornyelse i arbeidet med nye serier. Jeg er opptatt av bildets genuine egenart og hva billedformatet kan formidle. Sånn sett forholder jeg meg til tradisjonelle problemstillinger i min billedskaping. Farge, form og format er virkemidler som skaper lys, skygge, figurasjon, retning og dramatikk innenfor den definerte billedflaten. Jeg prøver å tøye mediene jeg bruker og streber etter en
fornying i materialbruken samtidig som jeg har sterke referanser til både en romantisk klassisk og moderne billedgrammatikk.

Gleden ved å jobbe med bilder er også et viktig redskap og jeg håper dette gjenspeiles
i utstillingen.»
(Leiken Vik)

Utstillingen består av bilder i størrelse fra 22 x 27 cm til 110 x 240 cm. Maleri på lerret, papir og polykarbonat og laminerte fotografier.