Helene Førde

Kunstner: Helene Førde
Tittel: Underseas Perspective
Medium: Foto, trykk og installasjon
Dato: 01.02-08.03.2020 i 2 etasje – 01.02-19.04.2020 i 1 etasje
Åpning: 01.02.2020 kl 16.00

Trondhjems Kunstforening har gleden av å presentere nye installasjonsverk, fotografi og trykk av bergensbasert kunstner Helene Førde som viser arbeider i hele huset, både i første og andre etasje.

Hovedtemaet er havet og dets ressurser. Utstillingen problematiserer havet som en ressurs som gir oss mat og arbeid, men som også må beskyttes mot oss å for ikke bli ødelagt. Havet er fullt av muligheter, men ekstremt sårbart. Hvordan skal vi gripe dette an? Hva er den beste måten å gå videre på?

Temaet er høyaktuelt i Trondheim med byens kysthistorie og “havrom” som ett av universitetets store satsningsområder, men også globalt da mange nasjoner ser mot havet for å finne nye bærekraftige ressurser. Utstillingen og Førdes tverrfaglige arbeidsform er et eksempel på hvordan kunstnere kan bidra til samtaler om hvordan vi på en bedre måte kan ta vare på havet.

I første etasje i kafeen, presenterer Førde foto som hun har tatt på tokt i Norskehavet med forskningsskipet Helmer Hanssen i 2018. Toktet er en del av prosjektet Sea Patches finansiert av Norges Forskningsråd (2017-2020). På ekspedisjonen undersøkte forskere fra ulike disipliner dyreplankton, en svært viktig næringskilde for organismer i havet. Tittelen på serien med fotografier ‘Måle fargen på havet’ refererer til et av forskerteamets mål med toktet, som var å finne dyreplanktonets rødfarge for å kunne spore migrasjonen under vann.

I andre etasje viser Førde tre nye installasjoner, som både er inspirert av forskningstoktet hun deltok på, samtaler med havforskere, samt hennes interesse for og studier av havet.

I arbeidet frem mot denne utstillingen, har Førde hatt møter og samtaler med forskere på SINTEF og NTNU, hvor hun også har fått låne utstyr som er med i utstillingen.

Helene Førde har en master i billedkunst og Nordic Sound Art (2014) fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har deltatt i en lang rekke utstillinger i både inn- og utland. Siden 2016 har marine materialer og temaer preget hennes arbeider og blant annet ført til utstillingene ‘Skvalpesonen’ (2017) på Møre & Romsdal Kunstsenter, hvor hun jobbet skulpturelt med blant annet den lokale tang og tare, samt utstillingen ‘Natural Capital’ (2018) på utstillingsstedet KRAFT i Bergen, hvor installasjonen var laget med salt og vann.