Nirmal Singh Dhunsi – Dagboksnotater

Kunstner: Nirmal Singh Dhunsi
Title:
Dagboksnotater
Dato:
08.05 – 15.06.2014

Nirmal Singh Dhunsis billedunivers karakteriseres av lekenhet, oppfinnsomhet og utforskningsglede. Kunstneren liker å jobbe med serier, som blir til over flere måneder, kanskje år. Seriene er variasjoner over samme tema, der undersøkelsen av ulike komposisjons- og tegneprinsipper synes å være den grunnleggende motivasjonen.
Idet kunstnerens idéer utvikles, blir også formatet gradvis større. Slik kan tegningene leses kronologisk, fra de minste i A4 størrelse – flere av disse med påmalt ramme, som en referanse til den indiske miniatyrtradisjonen – til de største, noen av dem asymmetriske med avrevne kanter, frigjort fra rammens konformitet.

Figurativt maleri (og tegning) blir gjerne tolket som et speilbilde av tiden det er laget i,
som et slags sosialhistorisk dokument. Nirmal speiler utfordringene individene i et globalisert, multikulturelt samfunn møter på en subtil måte. Det er hentydninger, ingen tydelige fortellinger. Elementer fra indisk og norsk kultur, og den globaliserte verden, føyes sammen til et rikt billedkosmos, og gir overflod av assosiasjoner. Noen er unnvikende og mystiske, andre knyttet til konkrete hendelser; eksempelvis teltet,
som er en direkte kommentar til Hans Rotmos låt “Svarte telt”.

Kunstneren er en svært dyktig tegner, og de dekorative og abstrakte elementene; den myke streken, de taktile overflatene, gleden over å leke seg med komposisjon og ulike teknikker, synes å være like viktig som motivene. Det at hentydningene er forsiktige, gir ikke kunstnerens sosiale engasjement mindre tyngde, åpenheten gir snarere rom for flere tolkningsmuligheter. (Utdrag fra katalogtekst av Sara Noelani Müller)