Oddvar I.N. Dare – Going in circles

Kunstner: Oddvar I.N. Dare
Titel: Going in circles
Dato: 16.11. – 15.12.2013

Årets siste utstilling i TKF byr på imponerende installasjoner, bygget opp gjennom
systematisk bearbeidelse av grunnleggende matematiske og fysiske rammer. Med sirkelen
som tema har Oddvar I.N. Daren endret opplevelsen av adkomsten og rommene i 2.etg,
og tilbyr publikum en elegant utstilling av formmessige og geometriske studier.

– Når jeg ser meg tilbake etter 30 års virke som billedkunstner, ser jeg at sirkelen er en stadig tilbakevendende tematikk, ikke bare som formalt element i min billedbygging eller som grunnform i skulpturer og installasjoner, men også som idemessig forankring.
Sirkelen som evolusjonær strategi … som strategi for vekst og deling, sirkelen som
universell form, og evighetsbilde. Som nedbryting og gjenskaping er inspirasjon.
(Oddvar I. N. Daren)

Oddvar arbeider over et stort spenn av virkemidler og uttrykksformer. Han har tatt del i,
og selv drevet fram mange kunstprosjekter og utstillinger. Han har gjort mange og store
oppdrag innen kunst i offentlig rom, og har sine arbeider i offentlig eie i flere land
i Nord-Europa. Han har også arbeidet som kunstnerisk konsulent i mange prosjekter,
deriblant i Det nye operahuset i Oslo.Han har mottatt en rekke betydelige stipender.

Youtubelink til en teaser for utstillingen finner du her.