APEX – de egyptiske pyramidenes anatomi

Kunstner: Ole Jørgen Bryn
Titel:
APEX – de egyptiske pyramidenes anatomi
Dato:
21.12.11 – 19.02.2012

Onsdag 21. desember åpner en ny utstilling i TKF’s galleri i første et. Da kan vi presentere tegninger og modeller av Ole Jørgen Bryn, og foto av Håvard Houen.

I flere hundre år har vitenskapsfolk fra hele verden forsøkt å forstå hvordan egypterne klarte å oppføre de gigantiske pyramidene. «Men uten å forstå pyramidenes
planleggingsfase, selve prosjekteringen, er det vanskelig å forklare pyramidene som
bygninger», sier NTNU-forsker Ole Jørgen Bryn. Han argumenterer for at oldtidens
egyptere fant opp moderne prosjektering slik vi kjenner det fra ingeniør- og arkitektfaget
i dag. Gjennom tegninger, fotografier og modeller viser utstillingen hvordan det var
mulig å treffe pyramidens siste og høyeste punkt, apex-punktet, med imponerende grad
av presisjon. Bryn står også bak bokverket «APEX – Retracing the Egyptian Pyramids».

Videre viser den hvordan egypterne hadde en detaljert teoretisk modell/plan adskilt fra
det fysiske bygget. Dette teoretiske gitteret gir alle nødvendige detaljer for å bygge med
høy presisjon og er bemerkelsesverdig likt de systemene som brukes i alle bygninger av
en viss størrelse i dag.

Ustillingen er kombinasjon av modeller som tidligere har vært stilt ut på Nasjonalmuseet,
og tegninger og foto som har vært stilt ut på NTNU Gløshaugen.

Ole Jørgen Bryn vil være tilstede på åpningen og han vil holde et kort foredrag om arbeidet sitt.

Giza_2-1_foto_havard_houen_web_web
(foto: Håvard Houen)