Toril Høstad Wik – Spor

Kunstner: Toril Høstad Wik
Titel: Spor
Medium: maleri og tegning
Dato: 24.03. – 30.04. 2011

I arbeidene til Toril Høstad Wik er tegning og maleri nært knyttet sammen, både med hensyn til teknikk og form. Innholdsmessig kan bildene hennes karakteriseres som en slags
indre ekspresjon ved at hun bygger bildene gjennom sitt forhold til natur. Gjennom sterke
farger og linjeføringer, særlig i tegningene, genereres et inntrykk av intens tilstedeværelse
i hvert verk. Det gir en opplevelse av at naturen fortsatt er tilstede helt ut i hennes
abstraksjoner. Hun holder fast sitt utgangspunkt men benytter seg fritt og lekent av sine
kunstneriske virkemidler i denne transformeringen uten at dette går ut over balanse og
harmoni.

Wik_web