Edith Lundebrekke – Flux

Kunstner: Edith Lundebrekke
Titel:
Flux
Medium:
Relieffer og digitalprint på lerret
Dato: 24.03. – 30.04.2011

Trondhjems Kunstforenings hovedutstiller i andre etage, er født og oppvokst i Trondheim, har sin bakgrunn fra tekstilkunst, og har spesialisert seg på utforsking av dynamisk repetisjon og mønsterdannelse. Gjennom repetisjon av enkle geometriske former undersøker Edith Lundebrekke ulike systemer som grunnlag for billeddannelse.
Arbeidene hennes kan sees i sammenheng med Op-art, en abstrakt kunstretning som oppstod i 1960-årene hvor de optiske virkningene av verket er vektlagt.

Edith Lundebrekke har hatt flere separatutstillinger i Norge og deltatt på en rekke
kollektivutstillinger nasjonalt og internasjonalt. Utstillingen, som vises i Kunstforeningens andre etasje ut april, er en del av et prosjekt som har vært vist i ulike former det siste året, i Kunstnerforbundet i Oslo, Whitworth Art Gallery i Manchester og sist ved Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal.

Relieffer av trespiler montert på malte treplater, digitaltrykk på tekstil og arbeid direkte
på vegg, er noe av det utstillingen består av. Spilene skaper en tredimensjonal
virkning som gjør at bildet endrer seg ved bevegelse, og gjennom perseptuelle og
optiske virkninger oppstår visuell tvetydighet, ambivalens. Betrakteren blir utfordret i sin oppfattelse av objekt, overflate, rom og farge. I Peisestuen har Lundebrekke laget en installasjon med utgangspunkt i rommets karakter, med tapet, gardiner og bilde som elementer.

Arbeidene til Edith Lundebrekke er innkjøpt av landets ledende kunstinstitusjoner,
og hun har utført en rekke offentlige oppdrag, som ved Den Norske Ambassade i Berlin, Regjeringens Representasjonsanlegg, St Olavs Hospital, Radiumshospitalet og Kirkenes Lufthavn samt en rekke kulturhus og skoler.

Lundebrekke_Vertigo_Wallpaper_web