Arnold Dahlslett – Mennesket og geometrien

Kunstner: Arnold Dahlslett
Titel: Mennesket og Geometrien
Dato: 17.02. – 20.03.2011

Årets første utstiller i Trondhjems Kunstforenings 2.etg, er Arnold Dahlslett.Han er bosatt
i Namsos, født i nærheten av Nordkapp-platået, utdannet i Münster og Stuttgart,
var fjorårets Namdalsstipendiat, den 65. i rekken.

Det er en kjent, men på mange måter ny kunstner vi møter her i Trondhjems Kunstforening. Han har beholdt sin fascinasjon for geometrien, labyrinter, sirkler, tegn
og tall, som han betrakter i forhold til mennesket. Han finner stadig nye innfallsvinkler til
materialet og tar i bruk nye teknikker og formater. Passer og linjal er hjelpemidler for
å fremstille geometrien, men Dahlslett tar denne gangen også datateknikken i bruk for
å bearbeide de geometriske formene slik at de oppstår i en forvandlet form som skaper et
eget og nytt uttrykk. Kunstneren anvender en omstendelig teknikk hvor motivene overføres
på lerret, håndlaget papir eller tre som grunnlag. Siden blir motivene skåret ut, preget,
eller bearbeidet videre med modelleringspasta for å oppnå en relieffvirkning som gir
arbeidene en taktil kvalitet. Papiret lager han selv på basis av høyverdig kobbertrykkpapir
som resirkuleres og støpes av prøvetrykk. Hans blikk som grafiker og tegner med god
kunnskap om grafiske teknikker ligger til grunn for det maleriske uttrykket i veggbildene
og skulpturene. Et unikt, grensesprengende uttrykk, som er Arnold Dahlsletts varemerke
som kunstner.

Det rektangulære formatet i maleriene viser til hans forankring i renessansen hvor
sentralperspektivet og det gylne snittet, mennesket og geometrien, mennesket i sentrum
og geometri som basis for menneskets byggverk, står sentralt. Derimot peker arbeidene
utformet i høydeformatet, som tavler eller steler avsluttet med en trekant øverst, mot eldre
førkristne kulturer fra Egypt og andre land i Midtøsten. Arnold Dahlslett har stiftet
bekjentskap med disse kulturuttrykk allerede i studietiden i Tyskland, hvor han besøkte den
store egyptiske samlingen i Hildesheim.

I senere tid blir oldtidskunsten i det nyrenoverte Pergamon-museum i Berlin en stadig kilde til fordypning og inspirasjon. Det er ikke bare en konsekvent bruk av bredde-
og høydeformatene som henviser til kunstnerens ståsted både i kunsthistoriens vugge
og i middelalderens høydepunkt. Også hans fargebruk hvor kolorittene holdes i en
neddempet skala med klassiske jordfarger som sepia, oker, sienna m.fl. vitner om det.
I bildene er mennesket ofte plassert vertikalt som en formal, fysisk og psykisk motvekt til
de geometriske motivene. Mennesket representerer det naturskapte og forgjengelige,
geometrien står for det menneskeskapte, men symboliserer også det statiske og tidløse.
Dette er motpoler med et gjensidig avhengighetsforhold. Et nytt moment i Arnold
Dahlsletts verk er sveveren, en horisontal skikkelse som befinner seg i en udefinert tilstand
over de geometriske motivene. Tilstanden kan tolkes som et symbol på vår rotløse tid,
mennesket i fritt fall eller en vertikal skikkelse som behersker sirkelen?
Kunstneren ArnoldDahlslett reflekterer over livets vei og holder betrakteren i ånde.

Trix Scherjon, leder TRIX SCHERJON KUNST KONSULT.

Dahlslett_mini