Utstillinger 2009

UTSTILLINGSPROGRAM 2009, Trondhjems Kunstforening

I løpet av året vil det både komme endringer og tillegg til programmet.
Endringene vil bli oppdatert fortløpende her på nettet.

09.01 – 25.01:
Jubileumsutstilling, Pressefotografenes Klubb Trøndelag 25 år (2. etg)

25.01 – 22.02:

Erik Høiem – «jubileumsutstilling», maleri, akvarell, tegning, grafikk

21.02 – 03.04 (forlenget periode):
«Recycling the Looking Glass – Trash art – Found objects»
Norske Kunstforeningers jubileumsutstilling (2. etg)

26.02 – 13.04 (forlenget periode):
Karen Nikgol – tegning og maleri (1. etg)
«FREEDOM DEVICE no. 1: I will follow him – I will follow her fire and freedom»

30.04 – 31.05:
Anne Breivik – grafikk og tegning (2. etg)
Hedevig Anker – fotografi (1. etg)

04.06 – 28.06:
Sissel Bjørstad Skille – dukker (2. etg)
May Lise Hoel (1. etg)

02.07 – 23.08
Terje Finnsen – maleri (2. etg)
Martha Liff – maleri (1. etg)

03.09 – 11.10
Norwegian Wood – et laboratorium. Miljøvennlig trearkitektur for fremtiden.
Turnépremiere! (2. etg) I samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

03.09 – 18.10
Torhild Aukan – «Forest Blue» Flere teknikker (galleriet 1. etg)
Egil Bauck-Larssen – «Man reflecting Art» Utsmykning i hagen + nye arbeider i caféen

22.10 – 22.11
Regin Hjertholm – «Søvn» fotografi (2. etg)

Inger Anne Hunderi: «Vegen inn i skoddeheimen – alzheimer uttrykt gjennom bilder»
(v/Ola Hunderi) galleriet 1. etg

Ole Tolstad – «Present People» fotografi (café- og hagegalleri)

26.11 – 20.12
Magne Vatneødegård – maleri (2. etg)

Desemberutstillingen (1. etg)
Informasjon om innlevering av arbeider til juryering finner du her.

Grunnet stort arbeidspress er Ove Stokstads jubileumsutstilling flyttet til desember 2010.