Utstillinger 2008

UTSTILLINGSPROGRAM 2008, Trondhjems Kunstforening

06.01 – 10.02:
Stein Rønning – foto
Paul Irgens – maleri

17.02 – 13.03:
Victor Lind (i samarbeid med NKAD)

17.02 – 24.03:
Baard Tronvold – foto av konstruerte landskap

27.03 – 20.04:
Bjarne Stenberg & Vittorio Rokseth
Elly Prestegård

24.04 – 25.05:
Marie-Ann Mürer & Anne Marie Kommisar
Grethe Britt Fredriksen

29.05 – 22.06:
Egil Bauck-Larssen – skulptur
Astrid Dahlsveen – skulptur
Berit Moe – fotos fra egyptisk flora

26.06 – 20.07:
Mijo Horverak – malerier og grafikk
Atle Folstad – gouacher
Berit Moe – foto i cafeen
Astrid Dahlsveen – skulpturer i hagen

27.07 – 31.08:
Arne Nordberg Johansen – maleri
Kjell-Stig Amdam – grafikk
Astrid Dahlsveen – skulpturer i hagen

07.09 – 12.10:
Robert Heetmøller – malerier

07.09 – 19.10:
Heidi Wold – malerier

19.10 – 23.11:
Gudrun Skeie Stokstad – tekstiler / mobile objekter

23.10 – 08.12 (forlenget periode):
Béatrice Quinio – «Hundeutstilling» akvareller og tegninger med hunder for hunder

Tor B Indergaard – «La Douce France» fotografi fra Frankrike

30.11 – 20.12:
«Desemberutstillingen»

14.12 – 18.01.09:
Birgit Cold – skisser fra boken «Skissen som samtale»

14.12 – 18.01.09:
Tore Brantenberg – fotografier fra boken «Italias urbane fenomen – byrom og mennesker»