Utstillinger 2005

KUNSTFORENINGENS PROGRAM 2005

09.01. – 30.01.2005
Eli Anne Tiller, maleri. 2. etage
Brynhild By, foto. 1. etage
Magnea Åsmundsdottir, vegg objekter. 2. etage

03.02. – 14.03.2005
Tegnebiennalen 2005, Riksutstillinger
Lianvannet Skole, hagegalleriet

07.02. – 14.03.2005
Croquis-kvelder i regi av Kunstskolen på Rotvoll, 2. etage

31.03. – 24.04.2005
Atle Hynne, maleri. 2. etage
Gunhild Vegge og Lasse Kolsrud, grafikk. 1. etage
Centro Studi Italo-Norvegese di Tolfa, hagegalleriet, cafégalleriet og fotogalleriet

28.04. – 29.05.2005
Astrid Mørland, kjole-objekter. 2. etage
Hilde Mæhlum, skulptur (masker inne / skulptur ute). 1. etage + ute
Gert Amanius, cafégalleriet og hagegalleriet

02.06. – 19.06.2005
Israelsk kunst, kollektivutstilling med unge kunstnere. 2. etage

02.06. – 24.07.2005
Heidi Wold, hagegalleriet

23.06. – 24.07.2005
Peter Esdaile, 2. etage
Liv Rygh, 1. etage
Galleriet 1. etage: Design/film/arkitektur – prosjekt

28.07. – 20.08.2005
Sverre Koren Bjertnes, maleri. 2. etage
Bjørn Bjørneboe, 1. etage
Hallgerd Suul Brobakke, hagegalleriet

25.08. – 18.09.2005
Trine Lindheim, maleri og grafikk. 2. etage
Minna Lappalainen, tegning. 1. etage

22.09. – 23.10.2005
Atle Folstad, maleri. 2. etage
Ragna Thiis, lille galleri og flygelgalleriet
Tatjana Zaitzow, tre domensjoner. Hele 1. etage også fotogalleriet

27.10. – 27.11.2005
Mirror, mirror (Michael Johansson, Randi Nygård, Linda Saveholt). 2. etage
Pretty sister production, v/ Caroline og Anette Kierulf, grafikk. 1. etage

01.12. – 22.12.2005
Medlemmenes juleutstilling