Utstillinger 2004

KUNSTFORENINGENS PROGRAM 2004

28.11. – 22.12.2004
Medlemmenes juleutstilling

21.10 – 21.11.2004
I samarbeid med Riksutstillinger, “Gothic”

23.09 -17.10. 2004
Anne Tove Huse: “STED”, Malerier.

03. 09 – 19. 09. 2004
Lossius Mogstad Welsh, Merete Morgenstierne, foto, Erik Nordby, video og lyd.

August 2004
Atelier Ilsvika: Visning.

Juni – Juli 2004
Randi Nygaard Lium: Vev i papir.

22. 04. – 09. 05. 2004
Ni arkitektstudenter – tre prosjekter med utgangspunkt i  “vertikal transparens verksteder for kreativt arbeide”.

01. 04. – 09. 05. 2004
Runi Langum “Tiden i øyeblikket”. Tegninger og animasjonsfilm.

04. 03. – 28. 03. 2004
Sandra Norrbin: Installasjon
Pekka Stokke: Videoinstallasjon
Øystein Tømmerås: Maleri

05. 02. – 29. 02. 2004
Willibald Storn: Fotografi
Marius Martinussen: Maleri

08.01 – 01.02.2004
LYS –  ung slovakisk kunst
Daniel Theodor Jangmar Paulsen