Historikk

Europeiske strømninger

Lars Hansen dro fra Trondheim til Dresden i Tyskland for å spesialisere seg som portrettmaler. Tidligere hadde han gått i malerlære og studert ved akademiet i København. I Dresden var den kjente landskapsmaleren J.C. Dahl professor. På tross av anbefalelsesbrev, vurderte Dahl at Hansen ikke hadde tilstrekkelig talent til å bli en god maler og i 1845 reiste Hansen nordover igjen. I et brev til J.C. Dahl lanserte han ideen om å danne en kunstforening i Trondheim, trolig hadde de diskutert dette allerede i Dresden. Han anmodet Dahl om å bruke sin innflytelse til å sende en oppfordring til kunstinteresserte kvinner og menn i Trondheim om å stifte en forening.

I Europa var Dresden kunstforening stiftet i 1828 og München i 1823. Skandinavia fulgte med forening i København i 1825, Stockholm i 1832 og Oslo i 1836.

Stiftelsesmøtet

Invitasjonen gikk ut i avisene i september 1845, med oppfordring om at interesserte meldte seg inn en kunstforening for å vekke og utvikle sansen for kunst som slumrer i så mange mennesker, slik ble det overordnede formålet beskrevet. Konkret skulle det kjøpes inn kunst, fortrinnsvis nasjonal, hvorav noen verk årlig skulle loddes ut blant foreningens medlemmer etter å ha vært utstilt i foreningens lokaler en viss tid. Resten av verkene skulle gå inn i en museumssamling.

17. desember ble foreningen som den tredje i Norge, stiftet i festsalen i Katedralskolens andre etasje, Vitenskapsselskapets sal, med vel 30 frammøtte. Mange av byens kjente menn ble valgt inn styret, og gjorde en langvarig innsats for foreningen. J. C. Dahl og Lars Hansen har blitt stående som stifterne av foreningen, maler Hansen ble valgt inn i styret og Dahl fungerte som rådgiver og støttespiller i begynnelsen av foreningens virke.

Vel 200 medlemmer meldte seg inn, noen benyttet muligheten til å anskaffe flere andeler siden det var en mulighet. Om lag 250 andeler var innmeldt da foreningen startet med å kjøpe inn kunst.

Medlemsutlodning – en tradisjon

Utstillingene ble i begynnelsen vist i Stiftsgården, senere ulike steder i byen inntil Sparebankens nybygg i Kongensgate ble faste lokaler fra 1882 til eget hus sto ferdig i 1930.

Medlemstallet steg til 285 det første året, og det er interessant å lese at hele 66 kunstverk ble loddet ut. 23 oljemalerier, 2 akvareller, 2 tegninger og 39 reproduksjoner i kobberstikk og litografi viser opptegnelsene.

Våre kjente, nasjonale malere ble ofte kjøpt inn. Dels var det rivalisering mellom Dresden-retningen og Düsseldorf-retningen innen malekunst når det gjaldt å bli kjøpt av foreningen. I alt 28 bilder ble kjøpt inn av Hans Fredrik Gude til medlemsutlodninger, en maler som hadde utviklet seg fra historiemaling til landskapsmaling i Düsseldorf.

Skikken med medlemsutlodning har fortsatt i alle år, selv om det varierer om gevinstene er innkjøpt kunst eller kunst mottatt i gave for utlodning. Premiene henger ikke lenger utstilt i foreningens lokaler en viss tid. Stiftelsesdagen markeres hvert år, ved at medlemsutlodningen foregår så nært stiftelsesdagen som praktisk mulig.

Mer historisk informasjon finner du i Trondhjems Kunstforening 1845-1945 (1955). Boka fåes fortsatt kjøpt på Kunstforeningen.