Arrangement

Kunstforeningen organiserer forskjellige typer arrangement i løpet av året. Noen arrangement er koblet til utstillingene som vises i 1.et eller 2.et, for eksempel kunstnersamtaler eller finissager, mens andre arrangement er uavhengig av utstillingene og følger medlemmers interesser eller relevans for samfunnet.

Høstens arrangement: