Utstillingsplass

TKF kunngjør ledig galleriplass for to år i gangen blant annet på facebook og hjemmesiden.  Det er mulig å søke om plass i 1. etasje, 2. etasje eller hele huset. Alle står fritt til å søke.

Siste søknadsfrist var 15. januar 2018 for utstillinger i 2019 og 2020. Neste kunngjøring blir senhøsten 2019 for utstillinger i 2021 og 2022. Følg med på http://www.tkf.no og facebook/trondhjemskunstforening, der kunngjør vi
ledig utstillingsplass.

Medlemmer har en spesiell mulighet til å søke om plass på den årlige Desemberutstillingen, som har søknadsfrist primo oktober samme året.