Gudrun Skeie Stokstad – «Slepp fuglane inn, det er haust…»

Utstillingsperiode: 19.10-23.11.2008.
2. etasje.

Trondhjems Kunstforenings 2.etg er blitt omgjort til et fugleberg som vitner om en veldig fantasirikdom og en lekenhet som kommer til uttrykk i hver av figurenes individuelle personlighet. Gudrun Skeie Stokstads tekstile mobiler er utformet som fugler i sin oppadstigende flukt og vitner om stor iakttakelsesevne og utrettelig humor.
Dette er fugler til både fornøyelse og ettertanke.

Med utstillingen «Slepp fuglane inn, det er haust…» i Trondhjems Kunstforening runder Gudrun Skeie Stokstad to jubileer som kunsthåndverker. Både 40 år som aktiv kunstner
og 30 år med fugler som hoveduttrykk.