Marianne Tjønn – Bertha von Suttner.

Utstillingsperiode: 15.06. – 06.08.2006

Utstilling i Erkebispegården: Marianne Tjønn – Bertha von Suttner.

Utstillingen er et samarbeid mellom Marianne Tjønn, Trondhjems Kunstforening, Østerrikes Ambassade og Erkebispegården.

Pressemelding.

Arbeidene av Bertha von Suttner er en del av utstillingsprosjektet «Mine helter», som jeg hadde i Kongsvinger Kunstforening i april 2005.

Ett trykk med vevet tekstil overført på eloksert aluminiumsplate, med overtrykk av «en helt». I den addisjonen oppstår en virkning hvor man fra avstand ser bildet normalt, men nærmer man seg flaten oppdager man at motivet forsvinner for, deretter å bli synlig i negativ form. På den måten oppstår det en bevegelighet i flaten. Bildet opptrer i ulike nyanser i forhold til lysets retning og intensitet. Rent billedmessig består arbeidet av flere lag – ikke bare fysisk men også som en metafor på innholdet.

De støpte tekstilene i aluminium utgjør for meg nesten en større taktilitet enn originalen. I addisjon til denne trykker jeg Bertha von Suttner, som har hatt stor betydning i flere aspekter, men er kanskje ikke belyst i den grad hun fortjener.

Utstillingen består også av et vevarbeid; både flatvev og datastyrt trådvev er benyttet. Berta von Suttner er trykket med silketrykk og får tilsvarende virkning som nevnt ovenfor. Borden som er vevet med datavev, er fritt tolket etter Baldisholteppet fra 1160.

Installasjonen «uten tittel», med undertittel «do we have to eat this», består av en linduk med 12 silketrykk. Et motiv som utspant seg etter demontering av et Krag-Jørgensen gevær produsert i Østerrike i 1896.

Lyden er opptak av demonteringen. Arbeidet er et samarbeidsprosjekt med Erik Balke.

Rundt bordet står tolv «hvileløse stoler», den første laget i 1991.

Marianne Tjønn