Tegmebiennalen 2004

TITTEL: Tegnebiennalen

FAGKATEGORI: Billedkunst

PRODUKSJON: Tegnerforbundet og Riksutstillingar.

MEDVIRKENDE:

• Marit Victoria Wulff Andreassen – Kunstner

• Petter Ballo – Kunstner

• Stian Kluge – Kunstner

• Johan Urban Bergquist – Kunstner

• Sofie Berntsen – Kunstner

• Arne Borgan – Kunstner

• Nirmal Singh Dhunsi – Kunstner

• Simen Dyrhaug – Kunstner

• Camilla Ederyd – Kunstner

• Liv Tandevold Eriksen – Kunstner

• Yngvild Færøy – Kunstner

• Anna Carin Hedberg – Kunstner

• Veslemøy Sparre Jansen – Kunstner

• Magny Tjelta Jaatun – Kunstner

• Hanne Lydia O. Kristoffersen – Kunstner

• Elisabeth Mathisen – Kunstner

• Marianne Darlen Solhaug – Kunstner

• Marianne Wiig Storaas – Kunstner

• Reinhardt Søbye – Kunstner

• Harald Aadnevik – Kunstner

Arrangert av: Riksutstillinger

Tegnebiennalen 2004 – figurativ teikning

Juryen for Tegnebiennalen 2004 ønskte å skape ei utstilling som viste ein tydeleg tendens i dagens kunstliv, der det figurative og forteljande igjen er sett i fokus. Vandreutstillinga er nå på turné til 11 stader i heile landet ved hjelp av ein samproduksjon mellom Tengerforbundet og Riksutstillingar.

Tegnebiennalen 2004 har blitt ei utstilling av figurativ teikning med hovudvekt på unge kunstnarar. Utstillinga er ein samproduksjon mellom Tegnerforbundet og Riksutstillingar og vart først vist på Stenersenmuseet i Oslo i 2004 for deretter å turnere til heile landet i 2005 og 2006.

JURYERING

Ein jury valde ut arbeid etter ein forutgåande konkurranse. Kjetil Skøien har hatt kuratoransvaret for utstillinga. Av det innsendte materialet utkrystalliserte det seg ein tendens som vart avgjerande for juryen. Fleire av arbeida er laga i ein stil som nærmar seg teikneserien. Nokre er nesten naive i utrykket og tangerer eit humoristisk, surrealistisk språk, medan andre skapar ei oppleving av sakn, begjær og erotikk.

KUNSTNARAR

Tjue utstillarar vart valde ut til å delta. Desse er: Marit Victoria Wulff Andreassen, Petter Ballo/Stian Kluge,  Johan Urban Bergquist, Sofie Berntsen, Arne Borgan, Nirmal Singh Dhunsi, Simen Dyrhaug, Camilla Ederyd, Liv Tandevold Eriksen, Yngvild Færøy, Anna Carin Hedberg, Veslemøy Sparre Jansen, Magny Tjelta Jaatun, Hanne Lydia O Kristoffersen, Elisabeth Mathisen, Marianne Darlén Solhaug, Marianne Wiig Storaas,  Reinhardt Søbye og Harald Aadnevik.

Utstillingsleiar Malgorzata Basinska reiser med utstillinga og held omvisingar for skoleklassar og publikum.

TURNE

18.11.04 – 23.01.05 Oslo, Stenersenmuseet

03.02.05 – 19.03.05 Trondheim, Trondhjems Kunstforening

02.04.05 – 24.04.05 Alta, Alta Kunstforening

15.05.05 – 19.06.05 Søgne, Søgne gamle presegård

06.08.05 – 28.08.05 Sogndal, Sogndal Kunstlag

03.09.05 – 25.09.05 Gol, Gol Kunstforening

01.10.05 – 30.10.05 Stord, Stord Kunstlag

17.11.05 – 23.12.05 Arendal, Bomuldsfabriken Kunsthall

10.01.06 – 12.02.06 Rana Kunstforening

25.02.06 – 26.03.06 Hå, Hå gamle prestegard

06.04.06 – 04.05.06 Namsos, Nord-Trøndelag fylkesgalleri

22.09.06 – 22.10.06 Bodø, Bodø Kunstforening

17.11.06 – 31.12.06 Tromsø, Tromsø Kunstforening

PRESSEKONTAKT

Informasjonsleiar Atle Faye

– tlf: 22 99 10 86 / 913 47 369

– epost: atle.faye@riksutstillinger.no