Hilde Møhlum – Skulptur (masker inne/skulptur ute)

Utstillingsperiode: 28. 04. – 29. 05. 2005, 1. etajse+ute

Hilde Mæhlums kunstneriske løsning er å holde seg til en av de sentrale tradisjonene innenfor billedkunsten.

Hun har, i likhet med den modernistiske tradisjon, valgt å benytte seg av impulser fra den såkalt primitive kunsten for å unngå akademisme i uttrykket. Hun bruker ofte masken både som form og som symbol.

I Hilde Mæhlums skulptur skjuler masken følsomhet. Denne følsomheten i menneskeskildringen er noe helt spesielt i hennes kunst. Det er en følsomhet som hele tiden står i fare for å gå i stykker. Det kan skje bare ved et blikk.