Atle Hynne

Utstillingsperiode: 31. 03. – 24. 04. 2005, 2. etasje.

Atle Hynnes arbeider tar utgangspunkt i enkle former og språklige uttrykk. Han forsøker å tydeliggjøre et tomrom, et trivielt, tilstedeværende og mentalt tomrom. Dette rommet er ment som en tilstand og utgangspunkt for ulike fabuleringer.

Arbeidene omfatter maleri som objekt, skulptur og installasjon.