Ikoner fra Balkan – 30 moderne ikoner

Ikoner fra Balkan

Utstillingsperiode 25.06. – 02.07.2003

Utstillingen skjer i forbindelse med Konferansen for europeiske kirker som arrangeres i Trondheim, og viser 30 ikoner malt av de mest kjente samtids ikonmalerne i  Serbia og Montenegro, Romania, Bulgaria og Hellas.

Se konferansens egen hjemmeside her.