En by i forandring

En by i forandring 

Utstilling 10.04. – 04.05.2003

Etter bybrannen mente vi i Kunstforeningen at det vil være på sin plass å arrangere en utstilling med tema: En by i forandring. Vi ønsker å lage en tredelt utstilling:

Historie – nåtid – visjon

Historie: Vi tar utgangspunkt i gamle bykart fra 1730 og fremover. Vi viser gamle stikk og kopier av gamle aquareller. I den grad det er mulig tar vi utgangspunkt i tidligere bybranner og viser de forandringer som har funnet sted. Vi har via lokal TV fått folk til å finne fram gamle malerier og fotografier som viser tidligere bybilder, gater etc.

Nåtid: Vi kommer til å bruke kunstnere og arkitekter. Det vil bli vist skulpturmodeller, farveplaner og billedkunst relatert til dagens situasjon. Vi vil vise en del forslag, konkurranser og hvilke bygg som ble oppført, som Trondheim Folkebibliotek, Kulturhuset Olavshallen, med flere. Vi vil i grenseområdet mellom nåtid og visjon vise en del studentforslag for ombygginger i midtbyen.

Visjon: Trondheim Kommune har tidligere invitert en del av byens arkitekter til en visjonær presentasjon av Trondheim år 2030. Vi har fått kommunens tillatelse til å bruke disse planene. Det finnes også planer fra en del eiendomsselskaper om videre utbygginger. Likeledes har vi kontakt med kunstnere og studenter for å se og høre deres nyskapende og visjonære ideer.

Vi tror dette blir en spennende utstilling som vil bli godt besøkt, da vi trondhjemmere er opptatt av byen vår.