Branntomta på Nordre

Branntomta på Nordre

De fire inviterte arkitektgruppenes forslag

Utstillingsperiode 04.06. – 27.06.2003

Følgende arkitekter deltar:

Per Knudsen Arkitektkontor AS (Trondheim)

Naarud-Stokke-Wiig AS (Oslo)

HUS sivilarkitekter MNAL (Trondheim)

Askim/Lantto Arkitekter MNAL og

Lund Hagem Arkitekter AS (Oslo)

Arne Henriksen Arkitekter AS

Jensen&Skodvin Arkitekter AS

CV Hølmebakk Arkitektkontor MNAL (Oslo)

Bergersen Arkitekter AS (Trondheim)

Kilde: Adresseavisen 05.06.2003

Fire spennende forslag

Tekst: Per Christiansen

SE SELV: I dag offentliggjøres de fire forslagene i arkitektkonkurransen om branntomten i Trondheim. Utkastene er stilt ut i Trondhjems Kunstforening, der publikum har adgang fra kl. 14.

– Alle deltakerne leverte sine forslag i tide, sier prosjektleder Eirik B. Einum i Prosjekt- og teknologiledelse AS. Han er selv svært spent på det som til i dag er kommet opp på veggen i Kunstforeningen.

Etter fristens utløp, med postlegging 30. mai, har han bare rukket å overlevere materialet til de fem jurymedlemmene, som i går morges var de første som fikk innblikk i de fire forslagene. I går kveld startet opphengingen av plansjer og oppstilling av modeller bak lukkede dører i Kunstforeningen, men hemmelighetskremmeriet varer ikke lenge. Etter en lukket visning i formiddag er det publikums tur til å danne seg en mening om hvordan det sentrale bykvartalet bør se ut, på bakgrunn av de fire utkastene.

Så lenge arkitektkonkurransen pågår, er det full anonymitet omkring forslagene, slik at alle tegninger og modeller blir presentert uten henvisning til deltakerne. Blant publikum kan det føre til en form for gjettelek så lenge juryen har materialet til vurdering.

Ett rent Trondheims-kontor deltar i konkurransen, Bergersen Arkitekter, mens det også er sterkt lokalt preg på samarbeidet mellom Per Knudsen Arkitekter, Hus Arkitekter og Oslo-baserte Narud-Stokke-Wiig. De to øvrige deltakerne er begge samarbeidende arkitektkontor i Oslo, Askim og Lantto/Lund Hagem og Team 3, bestående av arkitektkontorene Arne Henriksen, Jensen & Skodvin og C-V Hølmebakk.

Hver av de fire deltakerne er garantert en premiesum på 125 000 kroner, uansett utfallet av konkurransen. Den ble innledet i februar med en åpen prekvalifisering med 21 innkomne forslag.

Det er tidligere antydet at juryeringen vil ta 2-3 uker, og Einum tror at den tredje uken ganske sikkert vil bli nødvendig før endelig beslutning blir tatt. Det betyr en offentliggjøring av vinneren omkring 25. juni. I hele denne perioden vil utstillingen i Trondhjems Kunstforening være tilgjengelig for publikum, til og med fredag 27. juni.

Juryen, som altså startet sitt arbeid i går, har sivilarkitekt Are Telje som leder, oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund. Telje er en av de tre innehaverne av Oslo-firmaet Telje-Torp-Aasen, som i Trondheim er mest kjent for de to nybyggene ved Trøndelag Folkemuseum på Sverresborg. Oppnevnt i juryen fra Trondheim kommune er sivilarkitekt Ingrid Sætherø, mens grunneierne har valgt de tre øvrige medlemmene av juryen, sivilarkitekt Liv Svare, Christian Sørensen og Geir Melbye, de to siste fra hhv. Chr. Sørensen AS og E.C. Dahls Eiendom AS.