Trondhjem Kameraklubb – 75 år

Trondhjem Kameraklubb – 75 år

Jubileumsutstilling

Utstillingsperiode 13.05. – 21.05. 2003

TKK er en av Norges eldste fotoklubber og har i dag ca. 70 medlemmer. Både i alder og erfaring spenner klubben bredt. Klubben disponerer i dag egne lokaler på Ila.

På denne utstillingen ønsker vi å vise mange forskjellige sider ved fotografiet. Fotografiet som kunst og uttrykksform vinner stadig terreng, og presenteres i stadig sterkere grad på gallerier og utstillinger rundt i verden. Det har de senere år blitt betegnet som den kunstform som har størst vekst. I tidligere tider ble fotografiet mye brukt som materiale for dokumentasjon, spesielt historisk. I dag brukes fotografiet langt mer nyansert. På vår utstilling vil du få se fotografi innen områder som: svart-hvitt, portrett, akt, landskap, natur, arkitektur, makro (nærfoto), infrarødt foto, digitalt og kunstfoto. Ca. 20 av våre medlemmer stiller ut rundt 100 fotografier.