Desemberutstillingen 2010

  1. etage, 11.11. – 19.12.2010

Årets Desemberutstilling kan vise til et bredt spekter av kunstneriske arbeider, som spenner fra figurativt til nonfigurativt, fra malerier til fotomontasje og tegning. Utstillingen viser
mange talenter, både hittil uoppdagede og allerede kjente.

TKFs juleutstilling har lange tradisjoner bakover i Kunstforeningens 163 år lange historie.
Den har vist mange av de mest kjente trønderske “mesterne” tidlig i deres kunstneriske
karriere, som det bl.a. fremkommer i Kunstforeningens årsberetning fra 1951:

[…]og for det annet skulle det vise seg at det hadde skjedd en merkbar utvikling hos flere av kunstnerne. Først og fremst gjelder dette den unge Lars Tiller. Det viste seg at han har hatt stort utbytte av å studere under Léger i Paris
(Trondhjems Kunstforenings årsberetning 1951, Urban J. Willumsen).

Vi gleder oss over å få presentere våre medlemmers kunstneriske arbeider,
og håper så mange som mulig kommer og ser utstillingen.