Site icon Trondhjems Kunstforening

Anne Kristin Myrseth – The Space Between Me and You

Caféen, 1. etg, 05.07 – 05.08.2012

Trondhjemskunstneren Anne Kristin Myrseth er utdannet ved Kunstakademiet
i Trondheim, hvor hun først begynte som grafiker, og senere gikk over til maleri. I dag beveger hun seg fritt mellom disse teknikkene, og flere. Utstillingen, som i juli vises
i Trondhjems Kunstforenings første etasje, består av collager med utgangspunkt i grafikk, som videre er bearbeidet gjennom blandet teknikk. Hun har i hovedsak jobbet med bilder, men også installasjon. Myrseth er tro mot sitt uttrykk, men viser denne gang en ny side ved sitt kunstnerskap ved å inkludere kraftige farger i mye større grad enn tidligere.

Anne Kristin Myrseth er tydelig inspirert av naturen, men også av gamle skriftspråk.
I arbeidene kan det spores referanser til formspråk som er vanlig hos urbefolkninger, eksempelvis hos samene. Hun har også benyttet fragmenter fra asiatisk formspråk for
å skape rom i bildene, særlig kinesiske bilders bruk av linjer som virkemiddel.
Hun har arbeidet med mellommenneskelige problemstillinger, ved å ta i bruk sanser og estetisk språk for å kunne diskutere myter, drømmer og religiøsitet. Hun har latt seg inspirere av spørsmål om hva som gjør oss til mennesker, og hvordan drømmer kan være kilde til inspirasjon.

Exit mobile version